Industrien atter repræsenteret i toppen af Dagens Medicins magtliste

Novo Nordisk Fondes bestyrelsesformand Lars Rebien Sørensen er blandt de ti mest magtfulde i det danske sundhedsvæsen. Det viser Dagens Medicins årlige magtliste, hvor også Mads Krogsgaard Thomsen, Lars Fruergaard Jørgensen og Ida Sofie Jensen har opnået fremtrædende placeringer.

Annonce

BioNTechs CAR-T-vaccine viser effekt

BioNTechs CAR-T-celleterapikandidat BNT211 viste tegn på antitumoraktivitet hos patienter med recidiverende eller refraktære, fremskredne, solide tumorer. Samtidig var sikkerhedsprofilen fornuftig for de to testede dosisniveauer i firmaets fase 2-forsøg.

Det skriver BioNTech.

BNT211 bygger på en ny bioteknologisk tilgang, som omfatter en kombination af en autolog kimær antigenreceptor (CAR) T-celleterapi rettet mod det oncofetale antigen Claudin-6 (CLDN6) med en CLDN6-kodende CAR-T-celle amplificerende RNA-vaccine (CARVac).

Kilde: BioNTech

FDA godkender BMS’ tyrosinkinase 2-hæmmer mod psoriasis

FDA har godkendt BMS’ Sotyktu (deucravacitinib), der er en pille mod moderat til svær plaque psoriasis.

Det skriver BMS.

Sotyktu, der er en tyrosinkinase 2-hæmmer, er godkendt på baggrund resultater fra firmaets to fase 3-forsøg POETYK PSO-1 og POETYK PSO-2, hvor behandlingen klarede sig bedre end placebo og to gange daglig Otezla (apremilast) hos 1.684 patienter over 18 år. 

Kilde: BMS

Annonce

AbbVies IL-23-hæmmer mod psoriasisgigt viser effekt i uge 100

AbbVies SKYRIZI (risankizumab) forbedrer hud- og ledsymptomer hos patienter med psoriasisgigt i uge 100.

Det skriver AbbVie.

Resultaterne stammer fra langsigtede dataanalyser af firmaets fase 3-forsøg KEEPsAKE 1 og 2, der evaluerer IL-23-hæmmeren hos voksne patienter med aktiv psoriasisgigt.

Mere end halvdelen af patienterne i KEEPsAKE 1 og 2 oplevede en reduktion i sygdommens alvorlighed på op mod 90 pct.

Kilde: AbbVie

Regeneron fremlægger lovende data for to nye antistoffer

Regeneron annoncerede i sidste uge positive data fra et kombineret fase 1- og 2-forsøg for to nye og antistoffer – ubamatamab mod kræft i æggestokkene og REGN5093 mod ikke-småcellet lungekræft.

Det skriver Regeneron.

Ubamatamab et CD3-målrettet antistof designet til at bygge bro mellem MUC16 på kræftceller og CD3-udtrykkende T-celler for at lette lokal T-celleaktivering.

REGN5093 er designet til at binde til MET-receptoren to steder og udløse hurtig internalisering i kræftceller for at nedbryde MET-receptoren og blokere dens evne til at understøtte celleproliferation.

Kilde: Regeneron