Ledende overlæge mener berøringsangst er en hæmsko: Kliniske forsøg er ren win-win-win

Når patienter indgår i kliniske forsøg med lægemidler, betaler firmaerne bag lægemidlerne typisk for medicinen under forsøgene. Derfor kan der være millioner af kroner at hente, hvis sundhedsvæsenet i højere grad ser kliniske forsøg med lægemidler som en måde at spare penge på, siger forsker og ledende overlæge. Klinisk forskning er ikke bare gavnligt for patienter, der får adgang til de nyeste former for behandling,

Annonce

Daiichi Sankyo lover gode takter i fase 1-kræftforsøg

Indledende resultater fra japanske Daiichi Sankyos fase 1-forsøg TROPION viste, at firmaets datopotamab deruxtecan i kombination med MSDs pembrolizumab viser lovende kliniske resultater og en acceptabel sikkerhedsprofil hos patienter med lungekræft.

Det skriver Daiichi Sankyo i en pressemeddelelse.

Behandlingen er målrettet patienter med ubehandlet eller metastatisk ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) Datopotamab deruxtecan er et såkaldt specifikt designet TROP2-rettet DXd-antistoflægemiddelkonjugat (ADC) udviklet i fællesskab af Daiichi Sankyo og AstraZeneca.

NSCLC diagnosticeres ifølge Daiichi Sankyo på et fremskredent stadium hos næsten 50 pct. af patienterne og har ofte en dårlig prognose med forværrede resultater efter hver linje i efterfølgende terapi.

Kilde: Daiichi Sankyo

Novartis’ bud på en PD-1-hæmmer kommer muligvis snart til EU

Novartis’ PD-1-hæmmer tislelizumab mod kræft i spiserøret ventes ifølge EMA anbefalet i oktober.

Det skriver Amgros i deres Horizon Scan.

Tislelizumab er et humaniseret IgG4 anti-PD-1 monoklonalt antistof, der udvikles både som monoterapi og i kombination med andre terapier. Ansøgningen til EMA er som førstelinjebehandling i kombination med kemoterapi.

Novartis’ ansøgning hos EMA er baseret på data fra firmaets fase 3-forsøg RATIONALE, hvor tislelizumab viser en signifikant forbedring i den samlede overlevelse over for kemoterapi som behandling for personer med kræft i spiserøret. 

Kilde: Amgros

Annonce

AnstraZeneca håber på indikationsudvidelse af antistof

AstraZeneca har ansøgt om indikationsudvidelse af firmaets antistof Evusheld mod COVID-19, så behandlingen også kan gives til patienter, der ikke har behov for ilt. EMA forventer en anbefaling i november.

Det skriver Amgros i sin Horizon Scan.

Evusheld indeholder tixagevimab og cilgavimab, som er to monoklonale antistoffer. Antistofferne er designet til at binde sig til COVID-19-virus. 

Når antistofferne i Evusheld binder sig til spidsproteinet, kan virussen ikke trænge ind i cellerne for at formere sig og er ude af stand til at forårsage COVID-19-infektion.

I dag er midlet godkendt bredt mod COVID-19, men med den specifikke indikationsudvidelse skabes der klarhed over behandlingens mulige setting uden ilt.

Kilde: Amgros

BMS melder om gode resultater fra studie med celleterapi mod myelomatose

Bristol Myers Squibb annoncer positive resultater fra firmaets fase 3-studie KARMMA, der undersøger Abecma (idecabtagene vicleucel) sammenlignet med standardbehandling hos voksne med myelomatose.

Det skriver BMS i en pressemeddelse.

Specifikt afprøves Abecma som anden-, tredje- og fjerdelinjebehandling. KARMMA er det første randomiserede kliniske forsøg til at evaluere en CAR-T-celleterapi ved myelomatose. 

I studiet opnåede BMS det primære endepunkt med at påvise en statistisk signifikant forbedring i progressionsfri overlevelse. Behandling med Abecma viste også en forbedring for den samlede responsrate sammenlignet med standardregimer. 

Opfølgning for samlet overlevelse er fortsat i gang.

Kilde: BMS

Flere job