Lange sagsbehandlingstider lammer forskningen i Region Hovedstaden

Sidste år overskred hovedstadens videnskabsetiske komiteer sagsbehandlingstiden i mere end ni ud af ti sager. Problemerne med lange ventetider går flere år tilbage og har allerede kostet forskningssamarbejder, tid og penge. Nu vil regionen komme sagsbunkerne til livs.

Annonce

EMA anbefaler AstraZenecas PARP-hæmmer til tidlig brystkræft

CHMP anbefaler AstraZeneca og MSD’s adjuverende behandling Lynparza (olaparib) mod BRCA-muteret HER2-negativ højrisiko brystkræft i et tidligt stadie. Det skriver AstraZeneca i en pressemeddelelse.

Den adjuverende behandling skal ifølge anbefalingen hjælpe de mange kvinder, som ellers ofte oplever tilbagefald af deres sygdom.

Studier har nemlig vist, at når behandlingen gives adjuverende efter kemoterapi nedsætter behandlingen risikoen for tilbagefald med 42 pct. sammenlignet med placebo.

Kilde: AstraZeneca

EMA anbefaler AstraZenecas ADC mod brystkræft i anden linje

CHMP anbefaler også AstraZenecas og Daiichi Sankyos såkaldte antistoflægemiddel konjugat Enhertu (trastuzumab deruxtecan) som andenlinjebehandling mod HER2-positiv metastaserende brystkræft. Det skriver AstraZeneca i en pressemeddelelse.

Behandlingen er ifølge anbefalingen en udstrakt hånd til brystkræftpatienter, der ikke oplever tilstrækkelig effekt med indledende behandlinger.

Firmaers studier, der tidligere blev bragt i NEJM, viser, at Enhertu nedsatte risikoen for sygdomsudvikling med 72 pct. sammenlignet med Roches Herceptin (trastuzumab).

Kilde: AstraZeneca

Annonce

Lundbeck vil søge om FDA-godkendelse på baggrund af nye data

Lundbeck melder i dag om positive indledende resultater fra et fase 3-studie, der ifølge firmaet viser lovende resultater med brexpiprazole mod agitation hos demensramte. Det skriver firmaet i en fondsbørsmeddelelse.

Agitation er kendetegnet ved ophidset og urolig adfærd og kan udgøre et stort problem ved demens. Patienten er rastløs, hyperaktiv, utidig, vandrer formålsløst omkring og kan ikke finde hvile.

Lundbeck og Otsuka Pharmaceutical, som det danske firma udvikler lægemidlet sammen med, har endnu ikke delt selve resultaterne, men de mener, at de er så gode, at firmaerne på baggrund af disse forventer at anmode FDA om en vurdering senere i 2022.

Kilde: Lundbeck

EMA anbefaler Novartis’ STAMP-hæmmer mod kronisk blodkræft

CHMP vender tomlen op til Novartis’ Scemblix (asciminib) som tredjelinjebehandling efter tyrosin kinase-hæmmere (TKI) til voksne med såkaldt Ph+ kronisk myeloid leukæmi i den kroniske fase. Det skriver firmaet i en pressemeddelelse.

Anbefalingen gives, fordi der hvert år er flere tusinde CML-patienter i Europa, som enten ikke oplever tilstrækkelig effekt eller tolererer TKI’erne og derfor mangler en effektiv behandling.

Anbefalingen bygger på Novartis’ studier, der blandt andet har vist tæt på en fordobling af den såkaldte MMR-rate efter behandling med Scemblix sammenlignet med Pfizers Bosulif (bosutinib).

Kilde: Novartis

Britiske sager afslører højst kritisabel praksis i Pharmacosmos-sag

En gennemgang af en række påtaler givet af den britiske pendant til Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien siden 2010 viser, at firmaet Vifor igennem en lang årrække har ført kampagne mod danske Pharmacosmos og forsøgt at føre sundhedspersonale bag lyset. Vicedirektør i Pharmacosmos Tobias Sidelmann Christensen kalder det for en systematisk misinformationskampagne

Flere job