Kasseret behandling mod delir øger overlevelsen blandt intensivpatienter

Haloperidol har været på markedet som behandling til patienter med delir i flere årtier, men i de seneste år har mange intensivafdelinger erstattet lægemidlet med nyere anden generations antipsykotika. Nu viser ny dansk forskning, at Haloperidol bør beholde sin plads i behandlingen af delir på intensivafdelinger verden over, for lægemidlet er forbundet med øget overlevelse blandt patienter.

Annonce

Pharma risikerer prisafsløring

Lægemiddelindustrien kan blive tvunget til at afsløre priser og aftaler om midler, der skal bekæmpe fremtidige globale sundhedsmæssige nødsituationer.

Det skriver Reuters.

Bureauet har set et udkast nye regler fra en WHO-støttet pandemiaftale, der ved at blive forhandlet af FN’s sundhedsagenturs 194 medlemslande.

Her fremgår det, at landene opfordrer industrien til at afsløre vilkårene for eventuelle offentlige indkøbskontrakter.

Kilde: Reuters

Flere produkter placeret direkte

Nu kan flere lægemidler blive vurderet via en direkte indplacering i en behandlingsvejledning, uden at Medicinrådet først har anbefalet lægemidlet.

Det skriver Medicinrådet.

Nu kan også lægemidler, som af særlige årsager ikke kan ligestilles med de øvrige lægemidler, eksempelvis pga. sikkerhedshensyn, blive vurderet på denne måde.

Tidligere skulle firmaerne først have en positiv anbefaling og derefter kunne behandlingen blive placeret i behandlingsvejledningen, når denne blev opdateret.

Kilde: Medicinrådet

Medicinrådet tager stilling til Vyepti 

Medicinrådet tager stilling til Lundbecks migrænemiddel Vyepti (eptinezumab) på det månedlige rådsmøde onsdag.

Det skriver Medicinrådet.

Vyepti, der er Lundbecks seneste salgshåb, blev godkendt af EMA i januar på baggrund af to fase tre-studier.

Studierne viste, at forsøgspersonerne havde hhv. fire og otte dage færre med migræne mod tre og seks dage færre i gruppen, der modtog placebo.

Kilde: Medicinrådet

Fokus på AMR skaber resultater

Salget af antibiotika til dyr er næsten halveret i perioden 2011-2021.

Det skriver EMA.

Ifølge EMAs årsrapport for veterinært antimikrobielt forbrug (ESVAC) er salget hos de 25 lande, som kontinuerligt leverede input til rapporten, faldet med 47 pct..

Dermed nåede salget laveste værdi, der nogensinde er rapporteret.

Kilde: EMA

Annonce

Flere job