Kære EU-Kommission – tænk jer godt om

Der er meget på spil, når EU-Kommissionen fremlægger dens forslag til revision af den generelle farmaceutiske lovgivning, samt lovgivningen om lægemidler til børn og til sjældne sygdomme. Forslagene kommer i forlængelse af EU-Kommissionens tidligere udmeldte lægemiddelstrategi for Europa. De forventes at blive frigivet inden udgangen af marts 2023.

Annonce

Amerikanske bøder til producenterne af 27 lægemidler

Lægemiddelproducenter har hævet priserne på 27 lægemidler mere end inflationen, og de skal nu betalte tilbage til det amerikanske nationale sundhedsprogram Medicare. Det skriver Reuters.

Blandt de lægemidler, som har fået hævet prisen mere end inflationen, er AbbVies Humira, Gileads CAR-T-celleterapi Yescarta og Seagans kræftbehandling Padcev.

Pfizer har fem lægemidler på listen, Gilead, Endo International Plc, Kamada og Leadiant Biosciences har hver to, og Johnson & Johnson og Roche har hver et.

Den amerikanske præsident Joe Biden fortæller, at producenterne kun er de første til at skulle betale penge tilbage for at hæve priserne på deres lægemidler mere end inflationen.

 

Kilde: Reuters

Dommere i USA pønser på at forbyde abortpille

For 22 år siden blev abortpillen Mifeprex godkendt i USA, men retten i Texas vil tage stilling til, om godkendelsen af pillen overhovedet var lovlig. Det skriver Reuters.

Rettens stillingtagen kommer på et ønske fra anti-abort-bevægelsen i Texas.

Gruppen, som har ønsket at få abortpillen forbudt, Alliance for Hippocratic Medicine, har bedt retten i Texas om et nationalt stop i salget af abortpillen, mens retssagen kører. Det gælder også i stater, hvor abort er lovligt.

Alliance for Hippocratic Medicine bygger deres anklage på, at den amerikanske sundhedsmyndighed FDA ikke fulgte korrekte procedurer, da de godkendte midlet i 2000. Blandt andet mener gruppen, at lægemidlet ikke var blevet velundersøgt nok i forhold til brug hos piger under 18 år.

Mifeprex bliver brugt ved halvdelen af medicinsk afbrudte svangerskaber i USA.

Kilde: Reuters

Der er givet 3,7 millioner vaccinationer i efterårets vaccinationsindsats

Vinterens vaccineindsats blev afsluttet første marts, og Sundhedsstyrelsen statusrapport viser, at 1,9 mio. borgere er blevet vaccineret mod COVID-19, 1,6 mio. borgere er blevet vaccineret mod influenza, og 170.000 er vaccineret mod pneumokokker. Det skriver Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Sektionsleder i Sundhedsstyrelsen, Kirstine Moll Harboe, fortæller, at årets vaccinationsindsats har været tilfredsstillende, og at tallene viser, at folk på trods af en pandemi stadig er interesseret i et tage imod det offentliges vaccinationstilbud.

Vaccinetilslutningen har været højest blandt de ældste borgere. 91 pct. af borgere over 85 år har taget imod en boostervaccine mod COVID-19, mens 82 pct. har taget imod et tilsvarende mod influenza. På plejehjem har tilslutningen været endnu højere.

Sammenlignet med de øvrige nordiske lande har Danmark opnået den højeste tilslutning til et boosterstik mod COVID-19 blandt borgere over 60 år.

Kilde: Sundhedsstyrelsen

Dicillin-sagen kan få betydning for krav til lægemiddelproducenter

De foreløbige testresultater fra virksomheden Sandoz har bekræftet fund af multiresistente bakterier på kapsler i seks batches Dicillin. Det skriver Lægemiddelstyrelsen i en pressemeddelelse.

Disse seks batches er produceret i ét sammenhængende forløb, og det undersøges fortsat, om flere batches herudover er berørt, og hvor forureningen stammer fra.

Hos Lægemiddelstyrelsen tager man sagen meget alvorligt, og Dicillin-sagen kan ifølge enhedschef Jeanne Majland få betydning for, om EU-kravene til fremstilling og kontrol af lægemidler bør justeres.

Hun fortæller, at når den endelige konklusion på kerneårsagsanalysen i den aktuelle sag foreligger, vil Lægemiddelstyrelsen sammen med regulatoriske myndigheder i andre lande drøfte, om den rejser nye problemstillinger i forhold til de nuværende regler og kontroller.

Kilde: Lægemiddelstyrelsen

Annonce