Industri og LVS uenige om værdien af innovative prisaftaler

Den første del af sundhedsreformen har åbnet døren på klem for de såkaldt innovative prisaftaler. Næste år vil man søsætte en undersøgelse, der skal granske mulighederne for at indkorporere dem i tilskudssystemet. Mens tiltaget får ros af Lægemiddelindustrien, ser LVS skeptisk til.

Annonce

WHO: Udbrud af abekopper giver ikke anledning til massevaccination

Verdenssundhedsorganisationen WHO vurderer, at udbruddet af abekopper er begrænset og kan inddæmmes. Det er dog ifølge WHO stadig uklart, om udbruddet har nået sit højdepunkt, eller dette blot er toppen af isbjerget. Det skriver Reuters.

Over for bureauet udtaler Sylvie Briand, der er direktør for det globale infektionsberedskab i WHO, at det er usandsynligt, at virus har muteret, og at udbruddet kan skyldes ændret adfærd som følge af de hævede COVID-19-restriktioner.

Tidligere har en anden repræsentant for WHO udtalt, at selvom udbuddet af vacciner mod abekopper endnu er sparsomt, bliver der ikke behov for massevaccination, da hygiejneregler og effektiv inddæmning kan holde spredningen nede.

Kilde: Reuters

Halvdelen i remission efter Eli Lillys nye behandling mod tyktarmsbetændelse

Omkring halvdelen af forsøgspersonerne med tyktarmsbetændelse var sygdomsfri et år senere efter tre måneders behandling med Eli Lillys endnu ikke-godkendte anti-IL23p19-behandling mirikizumab. Det skriver Eli Lilly i en pressemeddelelse.

Det primære endepunkt, klinisk remission, blev defineret ved kontrol af eller ingen inflammation i tyktarmen, hvilket fører til normalisering af sygdommen og dens symptomer.

Resultaterne stammer fra det amerikanske firmas fase 3-forsøg LUCENT-2.

LUCENT-studierne er en række multicenter, randomiserede, dobbeltblindede og placebokontrollerede fase-3-programmer, der afprøver mirikizumab på patienter med tyktarmsbetændelse i forskellige settings.

Kilde: Eli Lilly

Annonce

Bavarian Nordic kan ikke følge med efterspørgslen

Flere udenlandske regeringer har henvendt sig med tilbud, men Bavarian Nordic har ikke nok vacciner mod abekopper på lager og vil derfor øge produktionen. Det skriver Medwatch.

Mediet citerer Wall Street Journal, hvor det danske biotekfirmas adm. direktør, Paul Chaplin, har udtalt sig:

»Vi føler os overbeviste om, at vi vil være i stand til at imødekomme efterspørgslen på relativ kort tid,« siger han.

Vaccinen, som er kendt som Jynneos i USA, Imvanex i Europa og Imvavune i Canada, blev udviklet som et sikrere alternativ til ældre koppevacciner. FDA godkendte Jynneos mod kopper og abekopper i 2019.

Kilde: Medwatch

EMA med nye anbefalinger mod AMR

EMA har i samarbejde med amerikanske og japanske regulatoriske myndigheder på lægemiddelområdet opdateret sine anbefalinger for at stoppe udviklingen af antimikrobiel resistens. Det skriver EMA.

EMA’s nye anbefaling forholder sig særligt til de bakterielle infektioner, hvor der som følge af resistens findes få behandlinger.

Derfor kommer anbefalingerne blandt andet med nye retningslinjer for kliniske udviklingsprogrammer for antibiotika.

Kilde: EMA

Flere job