Annonce

Nye resultater bekræfter virkningen af Kisqali mod brystkræft

Novartis delte i sidste uge resultater, der bekræfter næsten et års yderligere overlevelse efter behandling med Kisqali (ribociclib) i kombination med endokrin behandling hos en undergruppe af patienter med aggressive former for HR+HER2-fremskreden brystkræft.

Det skriver Novartis.

Resultaterne kommer fra en ny analyse på tværs af hele MONALEESA fase 3-programmet.

Behandlingen blev i studiet givet i første linje, hvor den opnåede en median overlevelse på 62,7 måneder sammenlignet med 52,1 måneder for dem, der blev behandlet med endokrin behandling.

Kilde: Novartis

Ny beregningsmodel for investeringer i sundhed er snart på vej

I disse dage lægger VIVE sidste hånd på Danmarks nye sundhedsøkonomiske investeringsmodel ‘Beregner for Investering i Sundhed’ (BIS), som er lavet i samarbejde med Lægemiddelindustriforeningen (Lif).

Det skriver Lif.

Modellen bliver lanceret 1. november, og den gør det muligt at sætte tal på, hvad investeringer i sundhed giver af positive afkast i forhold til flere år på arbejdsmarkedet, færre sygedage, kortere indlæggelser, færre ambulante besøg og meget mere.

Kilde: Lif

Annonce

SST sender anbefaling om remdesivir i høring

SST lægger op til, at den antivirale COVID-19-behandling remdesivir ikke skal bruges til voksne med kritisk COVID-19.

Det skriver SST.

Samme anbefaling gælder ammende, gravide og børn. SST sender dog en ‘mild anbefaling’ til brugen af remdesivir hos børn og unge over 12 år med alvorlig COVID-19 med en symptomvarighed på under ti dage.

Det samme gælder voksne med alvorlig COVID-19 med en symptomvarighed på under ti dage, da behandlingen virker bedst, når den gives tidligt.

Kilde: SST

Magnus Heunicke: Uklart, hvornår ny handlingsplan for AMR kan iværksættes

Udviklingen af en ny national handlingsplan for antimikrobiel resistens (AMR) er udskudt, og det er fortsat uafklaret, hvornår arbejdet kan iværksættes.

Det fremgår af et svar til Folketinget fra sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

Årsagen til forsinkelserne er ifølge sundhedsministeren de seneste års store fokus på COVID-19.

»Indtil udarbejdelsen af en ny handlingsplan er den forhenværende handlingsplans mål fortsat gældende og vil overvåges,« lød det videre fra Magnus Heunicke, som brugte lejligheden til at understrege, at der fortsat er stor opmærksomhed på problematikken om antibiotikaresistens.

Kilde: Folketinget

Jørgen Schøler går på pension, men fortsætter som formand for Medicinrådet

Venner og kolleger sagde i sidste uge farvel til Jørgen Schøler Kristensen, der har valgt at lade sig pensionere fra stillingen som lægefaglig direktør på AUH. Samtidig stopper han fra årsskiftet som konstitueret koncerndirektør i Region Midtjylland. Han fortsætter dog som formand for Medicinrådet.