Hovedstadens kræftlæger måtte gå tomhændet hjem

I et nyt fase 3-studie viser lægemidlet Enhertu markant forbedret overlevelse hos en underbehandlet gruppe af brystkræftpatienter. Alligevel vil Region Hovedstadens Lægemiddelkomité ikke imødekomme klinikernes ansøgninger om ibrugtagning. Formand for brystcancergruppe peger på fejl i systemet.

Annonce

Medicinrådet til Task Force: Vi kan ikke hjælpe jer

Medicinrådet afviser at rådgive Region Hovedstadens Task Force for Rationel Medicinanvendelse på Hospitalerne. Rådet vil heller ikke af egen drift tage Enhertu til brystkræftpatienter med lavt HER2-udtryk op.

COVID-19 aftager i Danmark

For fjerde uge i træk ses der et fald i antallet af personer, der er bekræftet smittet med SARS-CoV-2, og færre bliver indlagt.

Det skriver SSI.

For tredje uge i træk ses der samtidig et fald i antallet af nye hospitalsindlæggelser med COVID-19. Der er i uge 44 således 323 nye indlæggelser sammenlignet med 462 i uge 43.

Antallet af indlagte på intensivafdelinger med en positiv test for SARS-CoV-2 er fortsat lavt, og der er registreret 12 tilfælde i uge 44.

Kilde: SSI

Museblod giver indsigt i hjernesygdom

Et selvlysende protein gør det muligt at følge udviklingen i hjernesygdomme som alzheimers, hjerneblødninger og depression over tid.

Det skriver Københavns Universitet.

Ved at gøre museblod selvlysende kan forskerne følge med i blodets bevægelse i hjernen.

Opdagelsen, som bl.a. Hajime Hirase, professor på Center for Translationel Neuromedicin, står bag, vil potentielt give bedre indsigt og mulighed for nye behandlinger.

Kilde: Københavns Universitet

Annonce

FDA godkender kombinationsbehandling

Imfinzi og Imjudo sammen med kemoterapi er godkendt i USA til patienter med metastatisk ikke-småcellet lungekræft.

Det skriver AstraZeneca.

Godkendelsen fra FDA er baseret på AstraZenecas fase 3-forsøg POSEIDON, som viste overlevelsesfordele med Imjudo tilføjet til Imfinzi og kemoterapi.

Patienter behandlet med Imjudo tilføjet til Imfinzi plus fire cyklusser kemoterapi fik en reduktion i risikoen for død på 23 pct. i forhold til kemoterapi alene.

Kilde: AstraZeneca

Bedre muligheder for vaccination

Det bliver lettere at få tid til vaccination af børn med influenzavaccine.

Det skriver Sundhedsstyrelsen.

Fra denne uge kan børn også blive vaccineret i et af de regionale vaccinationscentre, hvilket vil gøre det nemmere for børnefamilier at få en tid til vaccination.

Årsagen er, at netop børnene ikke har modtaget så mange vacciner som håbet.

Kilde: Sundhedsstyrelsen

Pandemien har ført til et markant stærkere EU-samarbejde om lægemidler, men vi skal have resten af verden med 

COVID-19-pandemien blev på mange måder skelsættende, men på lægemiddelområdet har den medført helt nye perspektiver. Systemet viste blandt andet, hvor effektivt vi kan arbejde med godkendelse og lancering af nye lægemidler, når det virkelig brænder på. Det rejser også spørgsmålet om, hvorvidt systemet bør bygges anderledes op fremover, skriver direktør for Lægemiddelstyrelsen Lars Bo Nielsen. 

Flere job