Lif: Glem ikke værdien af sundhed i valgkampen

En sund befolkning er afgørende for en sund dansk økonomi, og ved hjælp af beregningsmodeller er det nu muligt at sætte konkrete tal på de dynamiske effekter ved investering i sundhedsfremmende indsatser. De beregninger kan vise, hvor vigtigt det er for samfundsøkonomien at investere i sundhed, skriver koncernchefen i Lif, Ida Sofie Jensen.

Annonce

Forskere på KU med ny opdagelse

KU-forskere har måske opdaget en ny behandling mod den arvelige hjertesygdom ARCD, der primært rammer unge mennesker, og som udløser hjertestop hos bl.a. idrætsudøvere.

Det skriver Københavns Universitet.

På baggrund af forsøg med mus i laboratorie mener forskerne, at honokiol, der er et naturprodukt udvundet fra tulipantræets bark og blade, kan aktivere en bestemt molekyle, der hedder sirtuin3, som muligvis vil kunne bremse sygdomsudviklingen.

Kilde: Københavns Universitet

Første behandling mod RSV godkendt i EU

EMA anbefaler AstraZenecas antistof Beyfortus (nirsevimab) som forebyggende behandling mod RS-virus hos nyfødte og spædbørn i deres første RSV-sæson.

Det skriver EMA.

Nirsevimab, det aktive stof i Beyfortus, forhindrer virus i at trænge ind i kroppens celler ved at binde sig til et præfusion F-protein.

Da medicinen fjernes langsomt fra kroppen over en periode på flere måneder, beskytter en enkelt dosis Beyfortus spædbørn mod RSV-sygdom under hele RSV-sæsonen.

Kilde: EMA

Annonce

Pfizers brede pneumokokvaccine viser effekt

Pfizers 20-valente pneumokok-konjugat-vaccinekandidat til børn opnåede størstedelen af endepunkterne i firmaets fase 3-forsøg hos spædbørn.

Det skriver Pfizer.

Forsøget, der havde til formål at måle, om vaccinen kunne skabe samme mængde immunrespons som en af firmaets allerede udbredte pneumokokvacciner, var ifølge Pfizer meget tilfredsstillende.

Kilde: Pfizer

Biologisk medicin kan udskiftes med kopier

EMA er nået frem til, at når biosimilær medicin godkendes i EU, kan det bruges i stedet for dets referenceprodukt (eller omvendt) eller erstattes af et andet biosimilær af samme referenceprodukt.

Det skriver EMA.

I nogle medlemslande er det allerede praksis, men nu stadfæster EMA dette med henblik på at strømline medlemslandene.

Udtalelsen kommer på baggrund af analyser af mere end én million patienter, hvor udskiftningen af medicin ikke har haft betydning for effekt eller sikkerhed.

Kilde: EMA