»Er der en stigning af hepatitis af ukendt årsag hos børn eller ej?«

Sammen med hepatologer verden over leder overlæge Marianne Hørby Jørgensen efter årsagen til et uforklarligt internationalt sygdomsudbrud af hepatitis af ukendt årsag. Tesen er, at de mange nedlukninger har gjort børn mere udsatte for en virus, der er kendt for at kunne forårsage leversvigt.

Annonce

Ukrainske flygtninge får adgang til gratis vaccination

Der afsættes 12 mio. kr. til en særlig midlertidig vaccinationsindsats målrettet fordrevne personer fra Ukraine, hvor vaccinationstilslutningen er lav. Det skriver Sundhedsministeriet.

Det er hensigten, at gratis vaccination skal kunne tilbydes til både børn og voksne fra Ukraine umiddelbart efter indrejse i Danmark.

Tilbuddet gælder uanset, om flygtningene måtte vælge senere at ansøge om midlertidig opholdstilladelse.

Kilde: Sundhedsministeriet

Langsomtvirkende insulin icodec viser bedre effekt end insulin degludec

Novo Nordisks fase 3-studie ONWARDS 2 viser, at firmaets nyudviklede ugentlige insulin icodec er bedre til at nedsætte blodsukkeret hos patienter med type 2-diabetes end insulin degludec. Det skriver Novo Nordisk i en pressemeddelelse.

I studiet har Novo Nordisk afprøvet midlerne over for hinanden på 526 forsøgspersoner med type 2-diabetes. 

Resultaterne viser, at fra en gennemsnitlig baseline på 8,13 pct. målt i blodsukker nedsatte det ugentlige insulin icodec blodsukkeret med 0,93 pct. sammenlignet med insulin degludecs 0,17 pct.

Ifølge Novo Nordisk er insulin icodec det første ugentlige insulin, som kan nedsætte det årlige antal injektioner fra 365 til 52 i et fase 3-forsøg.

Kilde: Novo Nordisk

Annonce

Sundhedsstyrelsen lemper anbefalinger for mundbind og tests

Færre ansatte i sundhedsvæsenet skal fremover testes for COVID-19. Desuden behøver besøgende og personale på sundheds- og ældreområdet samt visse dele af socialområdet heller ikke længere at bruge mundbind. Det skriver Sundhedsstyrelsen på sin hjemmeside.

Fremover er det kun personer med luftvejssymptomer (som forkølelse, hoste med videre), der fortsat anbefales at bruge mundbind i almen praksis, lægevagt og speciallægepraksis.

Personale på hospitaler og på sundheds- og ældreområdet behøver heller ikke længere gå med mundbind ved tæt kontakt til patienter og borgere.

Lempelsen sker som følge af, at antallet af indlagte med COVID-19 fortsat falder.

 

Kilde: Sundhedsstyrelsen

Lægemiddelstyrelsen forhøjer gebyrerne 

Lægemiddelstyrelsen vil hente 34 mio. kr. årligt gennem forhøjede gebyrer for lægemidler og lægemiddelvirksomheder. De nye gebyrer trådte i kraft 1. maj. Det skriver Lægemiddelstyrelsen på sin hjemmeside.

Beløbet skal blandt andet finansiere nye it-systemer og styrke styrelsens indsats i forbindelse med sikkerhedsovervågning og kontrol af lægemidler.

Ifølge Lægemiddelstyrelsen har der de senere år været en stigning i mængden og kompleksiteten i styrelsens opgaver, og derfor reguleres gebyrerne nu, så indtægterne svarer til de reelle omkostninger ved den gebyrdækkede del af Lægemiddelstyrelsens virksomhed.

Kilde: Lægemiddelstyrelsen

Flere job