Efterårets vaccinationsprogram møder kritik for mangelfuld logistik

Sundhedsstyrelsens retningslinjer for efterårets vaccinationsindsats skulle sikre en overskuelig forsyningskæde og effektiv vaccineudnyttelse. Flere steder i landet har oplevelsen dog været en anden – og flere lægehuse har enten modtaget for få eller for mange vacciner. 

Annonce

Polyfarmaci mindsket blandt ældre

Færre ældre bruger fem eller flere lægemidler samtidig, mens andelen er uændret i befolkningen siden 2010.

Det skriver Sundhedsdatastyrelsen.

Det er især i de ældre aldersgrupper, at polyfarmaci er mest udbredt, og selvom der i samme periode er blevet flere ældre, har det ikke påvirket den samlede andel af den voksne befolkning på over 16 år, der er i polyfarmaceutisk behandling.

Det skyldes, at der netop blandt de ældre er sket et fald i andelen, der får mange forskellige slags lægemidler. Hvor det i 2010 gjaldt 28 pct. af de over 75-årige, så var andelen i 2021 faldet til 21 pct.

Kilde: Sundhedsdatastyrelsen

Zealand Pharma på udkig efter kapital

Zealand Pharma udsteder 4,5 millioner nye aktier i en emission rettet mod institutionelle og professionelle investorer i Danmark.

Det skriver Zealand Pharma.

Det sker, efter at Zealand Pharma i sidste uge løftede sløret for positive resultater fra firmaets fase 3-forsøg EASE 1.

Her viste firmaets lægemiddelkandidat glepaglutid, som er en langtidsvirkende GLP-2-analog til behandling af korttarmssyndrom, gode resultater med reduktion i den ugentlige parenterale støttevolumen.

Kilde: Zealand Pharma

Annonce

Stor efterspørgsel efter vacciner

Sundhedsstyrelsen melder om, at mange allerede har benyttet sundhedsmyndighedernes tilbud om vacciner mod COVID-19, influenza og pneumokoksygdom.

Det skriver Sundhedsstyrelsen.

Lørdag den 1. oktober blev der åbnet for tilbuddet om COVID-19-vaccination til personer under 85 år. Samtidig begyndte vaccinationerne mod efterårets og vinterens forventede influenzaepidemi.

»Vi oplever stor efterspørgsel på vaccinationstilbuddene. Siden i lørdags er mere end 168.000 blevet vaccineret mod COVID-19 – 112.000 alene mandag. Også influenzavaccinationerne har fået en flyvende start med 145.000, der allerede er blevet vaccineret,« siger vicedirektør Steen Dalsgård Jespersen.

Kilde: Sundhedsstyrelsen

Nyfødte skal screenes for SMA

Ved årsskiftet indføres screening for muskelsvindsygdommen Spinal Muskelatrofi (SMA) hos nyfødte. Screeningen tilføjes det eksisterende screeningsprogram, som foretages på barnets tredje levedøgn.

Det skriver Sundhedsministeriet.

SMA-screeningen tilføjes det allerede eksisterende screeningsprogram for nyfødte, der foretages som en hælblodprøve på barnets tredje levedøgn. SMA-screeningen indføres ved årsskiftet.

Sundhedsstyrelsen har i sin indstilling til Sundhedsministeriet oplyst, at der i Danmark fødes ca. seks børn årligt med SMA, og at sygdommen udgør den hyppigste arveligt betingede årsag til spædbarnsdød i Danmark.

Kilde: Sundhedsministeriet

Flere job