Efter to uger med restordre: Novo Nordisk med nye forsyninger

Siden begyndelsen af maj har både Novo Nordisk og parallelimportører meldt om svigt på det hurtigtvirkende insulin aspart, men ifølge den danske diabetesgigant er forsyningskæderne nu genoprettet. Diabetesforeningen og apotekerne melder ikke om mangelsituationer hos borgere med diabetes.

Annonce

In­flu­en­za­vac­ci­na­tion på­vir­ker ikke ri­si­ko­ for COVID-19

Der er ingen sammenhæng mellem influenzavaccination og risikoen for at blive smittet med eller blive indlagt på grund af COVID-19. Det skriver Herlev Hospital i en nyhed på sin hjemmeside.

Sammenhængen er blevet undersøgt i et dansk studie, der netop er blevet publiceret i Journal of Infectious Diseases. I studiet indgår over 46.000 ansatte i sundhedsvæsenet i Region Hovedstaden og Region Sjælland på baggrund af en formodning om lighedspunkter mellem influenzavirus og COVID-19.

»Nogle forskere mener, at der er visse lighedspunkter mellem influenzavirus og coronavirus. Hvis dette er rigtigt, kunne man forestille sig, at influenzavaccination kan beskytte mod smitte med coronavirus og – hvis man bliver smittet og syg – kunne tidligere influenzavaccination måske påvirke sværhedsgraden af COVID-19. Omvendt har der også været rejst bekymring for det modsatte – at influenzavaccination kan øge risikoen,« fortæller Jonas Kristensen, som er studiets førsteforfatter, læge og ph.d.-studerende på Afdeling For Hjertesygdomme, Herlev og Gentofte Hospital.

Kilde: Herlev Hospital

52 danske tilfælde af ‘papegøjesyge’ i 2020 og 2021

På 2 år blev der i Danmark registreret 52 personer med ornitose, også kaldet papegøjesyge. Det skriver Statens Serum Institut i en nyhed på sin hjemmeside.

Ornitose, også kaldet papegøjesyge, er en bakteriel luftvejsinfektion, der skyldes bakterien Chlamydia psittaci. Den kan overføres fra fugle til mennesker i situationer, hvor man er i tæt kontakt med smittede fugle eller deres fjer eller sekreter. Sygdommen kan behandles med antibiotika.

SSI’s nye årsopgørelse viser, at i 2020 var der 27 tilfælde og i 2021 25 tilfælde, og heraf var 31 registeret med kontakt til enten tamfugle eller vilde fugle.

I perioden blev et større landsdækkende udbrud blandt tamfugle identificeret og opsporet i forbindelse med indekspersonens hospitalsindlæggelse.

 

Kilde: Statens Serum Institut

Annonce

Danske myndigheder har sendt 185.000 pakninger til ukrainske flygtninge

Amgros har i samarbejde med Beredskabsstyrelsen, Nomeco og Lægemiddelstyrelsen sendt cirka 400 paller og 12 lastbiler af sted med lægemidler til borgere i Ukraine og til ukrainere, der er flygtet til Moldova og Polen. Det skriver Amgros på sin hjemmeside.

Der er i alt tale om omkring 185.000 pakninger.

Regeringen har forud for leverancen besluttet, at Danmark skal hjælpe Ukraine og de mange flygtninge ved blandt andet at donere lægemidler. Ukraine har i den forbindelse sendt en liste med behov for lægemidler til EU.

Medicinen er udstyret med indlægssedler på dansk, hvilket har været en udfordring for donationen, men her har Amgros sørget for at lave en kopi pr. lægemiddel samt en elektronisk version gemt på USB-stik til hver af de 10 udleveringssteder.

Kilde: Amgros

Medicinrådet anbefaler nyt kræftmiddel til akut leukæmi

På sit 68. rådsmøde i går anbefalede Medicinrådet Astellas gilteritinib til patienter med akut myeloid leukæmi. Det skriver Medicinrådet på sin hjemmeside.

Specifikt er der tale om patienter med den såkaldte FLT3-mutation, og som har tilbagefald eller ikke har effekt af deres hidtidige behandling.

Medicinrådet vurderer, at gilteritinib sammenlignet med højdosis kemoterapi bringer flere patienter til stamcelletransplantation med mulighed for efterfølgende langtidsoverlevelse.

Kilde: Medicinrådet

Flere job