Annonce

EMA anbefaler behandling mod sjældne blodinfektioner

Det europæiske lægemiddelagentur EMA har anbefalet en godkendelse af Tavneos til behandling af voksne, som lider af to former af en sjælden autoimmun blodsygdom. Det skriver EMA i en pressemeddelelse.

De to former af antineutrofil cytoplasmisk autoantistof-associeret vaskulitis er granulomatose med polyangiitis og mikroskopisk polyangiitis. Begge former for autoimmunsygdom er karakteriseret ved, at immunforsvaret angriber små til mellemstore blodårer i kroppen.

Tavenos kan i et vist omfang modvirke tilstanden, og EMA anbefaler en godkendelse af midlet i kombination med rituximab eller cyklosfosfamid.

Anbefalingen sker på baggrund af et klinisk fase 3-studie med 331 patienter med den ene eller den anden form af tilstanden.

Kilde: EMA

FDA godkender behandling mod sjælden blodsygdom

Den amerikanske sundhedsmyndighed FDA har godkendt Besremi som behandling til voksne med polycytæmi vera, der er en sygdom, hvor kroppen producerer en overflod af røde blodceller. Det skriver FDA i en pressemeddelelse.

Godkendelsen af Besremi repræsenterer den første FDA-godkendte interferon-behandling til patientgruppen. Det er også den første behandling, som patienter kan behandles med uanset deres behandlingshistorik.

Godkendelsen af behandlingen sker på baggrund af et klinisk studie, hvor patienter har været i behandling med Besremi i op til 7,5 år.

61 pct. af de 51 deltagende forsøgspersoner opnåede i studiet et komplet hæmatologisk respons.

Kilde: FDA

FDA får ny direktør

Den amerikanske sundhedsmyndighed FDA’s nye direktør bliver formentlig en gammel kending i form af Robert Califf, som også bestred posten i 10 måneder fra 2016 til 2017. Det skriver STAT.

Den amerikanske præsident Joe Biden har peget på Robert Califf som ny direktør.

Robert Califf havde i sine foreløbige 10 måneder som direktør for verdens mest magtfulde lægemiddelmyndighed en række ambitioner i forhold til at modernisere FDA, ligesom han havde en ambition om at forbyde tobaksprodukter med smag.

Robert Califf er nok mest kendt for at have etableret verdens største akademiske kliniske forskningscenter i form af Duke Clinical Research Institute.

Som leder for instituttet advokerede Robert Califf for at transformere den måde, som både lægemiddelproducenter og akademiske forskere laver kliniske forsøg.

Kilde: STAT

Ny behandling viser lovende resultater ved børneleukæmi

Et fase 3-studie med patienter med børneleukæmi viser, at en ny behandling er særdeles effektiv i forhold til at lukke ned for sygdommen. Det skriver PharmaTimes.

I studiet blev 154 børn med højrisiko akut promyelocytisk leukæmi (APL) behandlet med en metabolit af vitamin A (all-trans-retinoic acid) i kombination med arsenik-trioxid.

Næsten alle børnene i studiet var i live efter to år og havde ikke oplevet tilbagefald. Ydermere havde ingen af dem haft behov for standard kemoterapi.

Under 10 pct. af børnene oplevede alvorlige bivirkninger ved behandlingen.

Kilde: PharmaTimes

Annonce

Forskere vil kurere luftvejsinfektioner med syre

Forskere fra Norge og Danmark samarbejder om udvikling af en ny inhalationsbehandling, som skal gøre kål på alt fra cystisk fibrose til COVID-19. Behandlingen, der virker på både bakterie- og virusinfektioner, bliver i øjeblikket undersøgt i et klinisk studie med mennesker.

Regioner og hospitaler som drivkraft i det danske life science-økosystem

Det er viden og mennesker, der driver udviklingen, og vi bør derfor have større regionale miljøer, der kan uddanne, tiltrække og fastholde sundhedsfagprofessionelle og forskere for at skabe det optimale styrkeforhold mellem offentlig og privat forskning i det danske life science-økosystem, skriver Allan Linneberg og Peter Bentsen fra Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

Flere job