Annonce

Migræne er en folkesygdom og skal behandles i det nære sundhedsvæsen

Med den truende personalemangel i sundhedsvæsenet er det ikke optimalt at centralisere migrænebehandlinger, som helt uden problemer vil kunne håndteres i det nære sundhedsvæsen, mener formand og bestyrelsesmedlem i Danske Nervelægers Organisation (DNO). De foreslår derfor, at medicin mod kronisk migræne skal kunne udskrives af alle speciallæger i neurologi, uanset om patienterne behandles i speciallægepraksis eller på hospitalernes hovedpineklinkker.

34 ukrainske patienter ankommet til Danmark

Danmark har nu i alt modtaget 34 patienter fra Ukraine, efter yderligere 11 patienter fra Ukraine eller et naboland er ankommet til Danmark for at modtage behandling på danske hospitaler.

Det skriver Sundhedsministeriet på sin hjemmeside.

Alle patienter, der ankommer til Danmark, vil blive sendt til behandling på et sygehus i en af landets fem regioner.

Ukraine og nabolande, der er berørt af krigen, har siden krigen startede, sendt 1.235 anmodninger til EU om hjælp til behandling af patienter med både krigsskader og andre sygdomme for at aflaste sygehusvæsenet i Ukraine og sundhedssystemerne i Ukraines nabolande.

Anmodningerne til Danmark bliver, efter ønske fra Ukraine, primært koordineret via EU. Danmark har tilbudt at modtage op mod 200 patienter.

Kilde: Sundhedsministeriet

Danmark køber 10.000 vacciner mod abekopper

Danmark indkøber nu flere vacciner mod abekopper, efter et indkøb af yderligere 10.000 vacciner mod abekopper netop er godkendt af Folketinget.

Det skriver Sundhedsministeriet på sin hjemmeside.

Folketinget har godkendt indkøbet af de 10.000 vacciner fra Bavarian Nordic mod abekopper. Indkøbet skal sikre, at der er vacciner nok til det fulde vaccinationsforløb for hele målgruppen.

Målgruppen for tilbuddet af vaccine mod abekopper blev udvidet af Sundhedsstyrelsen den 9. august fra at gælde nære kontakter til at omfatte op mod 5.000 personer i risiko for smitte.

Kilde: Sundhedsministeriet

Annonce

Enhertu godkendt i USA som førstelinjebehandling mod HER2-positiv lungekræft

AstraZeneca og Daiichi Sankyos Enhertu (trastuzumab deruxtecan) er blevet godkendt i USA som førstelinjebehandling af voksne patienter med HER2-positiv ikke-småcellet lungekræft (NSCLC).

Det skriver AstraZeneca i en pressemeddelelse.

Enhertu er et specifikt konstrueret HER2-rettet såkaldt antistoflægemiddel-konjugat (ADC), der udvikles og markedsføres i fællesskab af AstraZeneca og Daiichi Sankyo.

FDA’s godkendelse er baseret på firmaernes DESTINY-fase 2-studie, hvor Enhertu viste en overordnet responsrate på 57,7 pct.

Kilde: AstraZeneca

FDA giver Lynparza mod prostatakræft Priority Review

AstraZenecas ansøgning om Lynparza (olaparib) i kombination med abirateron og prednison eller prednisolon mod prostatakræft er blevet tildelt Priority Review af FDA.

Det skriver AstraZeneca i en pressemeddelelse.

Lynparza udvikles og markedsføres af AstraZeneca og MSD.

FDA tildeler Priority Review til lægemidler, der giver betydelige fordele i forhold til eksisterende lægemidler.

AstraZenecas ansøgning bygger på firmaernes PROpel fase 3-program, hvor resultater viste, at Lynparza i kombination med abirateron reducerede risikoen for sygdomsprogression eller død med 34 pct. mod abirateron alene.

Kilde: AstraZeneca

Allergen immunterapi kan måske forhindre astma i at udvikle sig

Analyse af data fra det store REACT-studie viser, at sublingual immunterapi virker lige så godt som injektioner i forhold til at skabe immunitet over for forskellige typer af luftvejsallergier. Desuden viser analysen, at behandling med allergen immunterapi ikke alene giver færre astmasymptomer, men også forebygger udvikling af mere svær astma. Dataene blev præsenteret på EAACI.

Lif: Sats på et stærkere offentligt sundhedsvæsen 

Et stærkt og velfungerende offentligt sundhedsvæsen er en forudsætning for, at befolkningen er selvhjulpen og bidrager til samfundet, og så er et stærkt sundhedsvæsen også en vigtig samarbejdspartner for en innovativ lægemiddelindustri.

Flere job