Et sundhedsvæsen i verdensklasse kræver innovation

Implementering af innovation spiller en helt afgørende rolle for flere af regeringens målsætninger i udspillet til en sundhedsreform, argumenterer direktionen i Pfizer Danmark. De kalder på større fokus på telemedicin, avancerede terapier og lægemidler i tabletform.

Annonce

AstraZenecas C5-hæmmer mod sjælden autoimmun sygdom viser vedvarende effekt

Efter 60 uger oplevede patienter ramt af den sjældne sygdom myasthenia gravis stadig effekt efter behandling med Ultomiris. Det skriver AstraZeneca.

Præparatet er en såkaldt komplementaktiverings-hæmmer, der er rettet mod C5-proteinet. Specifikt oplevede patienterne forbedringer i dagligdagen med øget muskelstyrke og livskvalitet efter 60. uge.

Myasthenia gravis er en sygdom, som fører til svaghed og øget træthed i muskulaturen. Forskellige grupper af muskler kan rammes i forskellig grad. Tilstanden er en såkaldt autoimmun sygdom, hvor overførslen af impulser fra nerve til muskel er forstyrret.

Kilde: AstraZeneca

Medicinrådet varmer op inden møde med Danske Regioner

Medicinrådet vil fremhæve egne succeser, sagsbehandlingstid og indførelse af en fast track-ordning på møde med Danske Regioner. Det skriver Medicinrådet i et referat.

I referatet fra Medicinrådets møde i slutningen af marts drøftede rådet, hvilke emner der skal tages op på næste møde, hvor Adam Wolf og Tommy Kjelsgaard, hhv. direktør og vicedirektør i Danske Regioner, deltager.

Således enedes man i rådet om, at man skal nævne Medicinrådets succeser, den nye metode, sagsbehandlingstid, mulighed for indførelse af en fast track-ordning i helt særlige situationer og dilemmaet hos de regionale lægemiddelkomitéer, når sager indbringes, inden sagsbehandlingen er afsluttet i Medicinrådet.

Kilde: Medicinrådet

Annonce

FDA godkender Novartis middel mod ultrasjældne sygdomme

Det amerikanske FDA giver grønt lys til Novartis Vijoice som behandling mod PROS-sygdommene. Det skriver Novartis i en pressemeddelelse.

PROS, der står for PIK3CA-Related Overgrowth Spectrum, er en samlebetegnelse for sjældne sygdomme karakteriseret af atypisk overvækst og anomalier i blodkar, lymferne og andre væv.

Vijoice er en kinasehæmmer, der blokerer den genetiske PI3K-sti. Godkendelsen er givet på baggrund af real world-data fra et retrospektivt chart review-studie med 57 patienter.

Kilde: Novartis

Skandinavien samarbejder om standarder for avancerede lægemidler

Danmark, Sverige og Norge vil dele erfaringer om standardvilkår for de nye avancerede terapier, de såkaldte ATMP’er. Det skriver Amgros.

Behovet for nye standardvilkår skyldes de udfordringer, som følger med brugen af de avancerede terapier. Det er udfordringer, som betyder, at vi har behov for andre typer købsaftaler end dem, som vi bruger ved køb af traditionelle lægemidler.

»Vi håber alle, at vi på den måde kan være med til at sikre patienterne en hurtigere adgang til disse behandlinger. Og samtidig sikre vores leverandører en mere lige og forudsigelig behandling – og dermed en mere smidig proces,« siger Flemming Sonne til Amgros’ hjemmeside.

Kilde: Amgros