Annonce

114 tilfælde af hepatitis uden kendt årsag hos børn i Storbritannien i 2022

Meget peger i retning af, at der nu er tale om et egentligt udbrud af hepatitis af ukendt årsag i Storbritannien. Det skriver SSI.

Ifølge instituttet har Storbritannien siden 1. januar i år registreret 114 tilfælde af hepatitis hos børn, som alle var negative for de virus, der som oftest forårsager leverbetændelse (hepatitis A-E), og ingen andre umiddelbare årsager til deres hepatitis kunne identificeres.

I alt er 16 børn blevet levertransplanteret, 10 i Storbritannien, 3 i Holland, 1 i Spanien og 2 i USA. Børnene har altovervejende været raske forud for leverbetændelsen.

I Danmark er der siden årsskiftet registreret 6 tilfælde hos børn i alderen 2-14 år.

Kilde: Statens Serum Institut

Annonce

Stor tilslutning til børnevaccinationsprogrammet

På trods af COVID-19-epidemien har der været stabil, høj tilslutning til det danske børnevaccinationsprogram i 2020 og 2021. Det skriver Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsstyrelsen har udgivet en ny statusrapport, der viser, at kun for enkelte vaccinationer blev der registeret en vis nedgang i antallet af vaccinerede børn under nedlukningen i foråret 2020. Tilslutningen til programmerne nåede dog sit normale niveau inden årets udgang.

Børnevaccinationsprogrammet består af syv vaccinationer mod blandt andet difteri, MFR og HPV.

Kilde: Sundhedsstyrelsen

Novartis PD-1-hæmmer forlænger overlevelsen hos patienter med spiserørskræft

Novartis’ og firmaets kinesiske samarbejdspartner BeiGenes PD-1-hæmmer tislelizumab forlænger overlevelsen hos patienter med kræft i spiserøret i kombination med kemoterapi sammenlignet med kemoterapi alene. Det skriver Novartis i en pressemeddelelse.

Der er tale om førstelinjebehandling af patienter, der ikke kan opereres. Kræft i spiserøret er en alvorlig sygdom med en dårlig prognose.

Resultaterne stammer fra fase 3-forsøget RATIONALE 306, der er en del af 14 studier, hvor firmaerne afprøver midlet på i alt 8.600 patienter spredt over 35 lande.

FDA og EMA har i øjeblikket tislelizumab til vurdering som behandling mod kræft i spiserøret.

Kilde: Novartis