Annonce

Personaleudgifter koster i væksten i Daiichis nordiske afdeling

Overskuddet skrumper i den nordiske afdeling i Daiichi Sankyo, der er et af Japans største medicinalfirmaer. Det fremgår af Daiichi Sankyo Nordics regnskab

Daiichi Sankyo Nordics, der omfatter udvikling, research, marketing, distribution samt eksport og import af lægemidler i Danmark, Sverige, Norge og Finland, havde således et overskud på knap 850.000 kr. i regnskabsåret 2020/2021. Firmaet havde til sammenligning et overskud på 1,2 mio. kr. regnskabsåret før.

Firmaet begrunder ikke den faldende vækst i regnskabet, men af nøgletallene fremgår det, at selskabet trods en højere omsætning gør store indhug i overskudsgraden med stigende personaleudgifter på 25,4 mio. kr. mod 18,6 mio. kr. regnskabsåret før.

Af regnskabet fremgår det, at antallet af fuldtidsansatte er steget fra 10 til 16 personer i regnskabsåret.

Kilde: Daiichi Sankyo Nordics regnskab

J&J vil undersøge vaccine mod nedre luftvejsinfektion

Det amerikanske firma Johnson & Johnson oplyste i går, at firmaet indleder et fase 3-forsøg, der skal undersøge effekten og sikkerheden i firmaets vaccine mod nedre luftvejsinfektioner forårsaget af RS-virus. Det skriver Johnson & Johnson.

Forsøget, der bliver kontrolleret med placebo, vil inkludere 23.000 voksne over 60 år kloden rundt.

Studiet bygger videre på resultater fra et tidligere studie, hvor firmaet opnåede gode resultater.

Kilde: Johnson & Johnson

EMA vil skrue ned for dyreforsøgene

EMA vil nu sætte ind for at mindske brugen af dyr i kliniske lægemiddelforsøg. På baggrund af EMAs egne principper tilbyder EMA’s Innovation Task Force (ITF) at hjælpe firmaer med at minimere brugen af dyr. Det skriver EMA.

ITF skal ifølge EMA hjælpe firmaerne med arbejdet med EMA’s tre principper ‘replace’, ‘reduce’ og ‘refine’ gennem dialog i de tidlige udviklingsstadier. ITF’s service er gratis.

Ifølge EMA er mulighederne for at mindske brugen talrige. Agenturet peger blandt andet på, at man kan forbedre tests på menneske- og dyreceller, organiods, organ-on-chips og silikonemodeller.

Kilde: EMA

Novartis’ kombinationsmiddel viser gode resultater mod malaria

Det schweiziske firma Novartis oplyste i går, at firmaets fase 2-studie af kombinationsmidlet ganaplacide/lumefantrine til behandling af malaria infektion viser gode resultater. Det skriver Novartis.

Ifølge firmaet har kombinationsmidlet potentiale til ikke kun at behandle en infektion, men også forhindre smitte, når en person allerede er inficeret.

Studiet inkluderede 500 patienter med malaria fra Indien, Burkina Faso, Elfenbenskysten, Kenya, Mali og Uganda. Patienterne havde den såkaldte Plasmodium falciparum-infektion.

Kilde: Novartis

Annonce

Data fra store studier bekræfter fund i Steno 2-studiet
Data fra to store, moderne studier bekræfter, at man ved at sænke forskellige risikofaktorer for type 2-diabetes også sænker risikoen for nyresygdom, hjertesygdom og død.
Data fra store studier bekræfter fund i Steno 2-studiet
Data fra to store, moderne studier bekræfter, at man ved at sænke forskellige risikofaktorer for type 2-diabetes også sænker risikoen for nyresygdom, hjertesygdom og død.

Flere job