Fjerdedagen på ESC satte kronen på værket

Den sidste dag på dette års kongres for European Society of Cardiology var ligesom de foregående tre dage fyldt med store internationale forskningsnyheder. Vi kommer her med et udpluk af de mest interessante.

Annonce

TNF-hæmmere mindsker ikke behov for kirurgi

Nye præparater til inflammatoriske tarmsygdomme har ikke ført til et fald i indlæggelses- og operationsraterne.

Det skriver Sundhedspolitisk Tidsskrift.

Indførelsen af biologiske lægemidler i form af TNF-hæmmere udgjorde en ny æra inden for behandlingen af bl.a. Crohns sygdom, men det har ikke mindsket behovet for kirurgi.

»Det er en skuffelse, at kirurgien ikke rykker sig. Vi bilder os jo ind, at vi med hurtigere og mere aggressiv medicinsk behandling kan mindske behovet for kirurgi, men det har det aktuelle og flere tidligere studier ikke kunnet vise,« siger læge Johan Burisch fra Gastroenheden på Hvidovre Hospital til mediet.

Han står bag et nyt studie, der undersøger, hvordan det går patienter med tarmsygdom i de første to år efter diagnosen.

Kilde: Sundhedspolitisk Tidsskrift

BMS’ tablet mindsker risikoen for tilbagevendende stroke

Bristol Myers Squibb offentliggjorde i samarbejde med Janssen tidligere på ugen resultater fra firmaernes fase 2-studie, AXIOMATIC, hvor deres lægemiddelkandidat milvexian viste en relativ risikoreduktion på cirka 30 pct. for tilbagevendende stroke. 

Det skriver BMS i en pressemeddelse.

XIa-hæmmeren, der blev givet til patienter ramt af stroke, var ifølge firmaet sikker sammenlignet med placebo. 

Den relative risikoreduktion på omkring 30 pct. blev vist hos patienter, der fik ned til 25 mg to gange dagligt. 

Disse data blev præsenteret på European Society of Cardiology (ESC).

Kilde: BMS

Annonce

Janssen viser gode takter i fase 2-forsøg med Darzalex i ny kombination

Janssen offentliggjorde tidligere på ugen endelige resultater fra firmaets fase 2-studie GRIFFIN, der afprøver Darzalex i en ny kombination med fire andre præparater som behandling til patienter med nydiagnosticeret multipel myelomatose. 

Det skriver Janssen i en pressemeddelelse.

Kombinationen består af Darzalex med lenalidomid (Revlimid), bortezomib (Velcade), dexamethason (Darzalex-RVd) efterfulgt af vedligeholdelsesbehandling med Darzalex-lenalidomid. 

Resultaterne viser en højere SCR-rate sammenlignet med RVD givet som monoterapi.

Der blev ikke observeret nye sikkerhedsproblemer ved længerevarende opfølgning.

Kilde: Janssen

Farxiga mindsker dødelighed for patienter med hjertesvigt

AstraZeneca delte tidligere på ugen nye resultater fra fase 3-studierne DAPA-HF og DELIVER, hvor Farxiga (dapagliflozin) mindskede dødeligheden sammenlignet med placebo hos patienter med hjertesvigt.

Det skriver AstraZeneca i en pressemeddelelse.

Disse resultater blev præsenteret på European Society of Cardiology og samtidig offentliggjort i Nature Medicine.

Analysen viste, at Farxiga reducerede risikoen for død med 14 pct. over medianopfølgningen på 22 måneder og hospitalsindlæggelse med 29 pct. hos patienter med hjertesvigt uanset LVEF.

Kilde: AstraZeneca

Flere job