Danske forskere laver antistoffer ud af RNA

De danskudviklede antistoffer kan bekæmpe virussygdomme som influenza og COVID-19 og er samtidig meget mere stabile og lettere at producere end traditionelle antistoffer.

Annonce

Tre godkendelser og to afvisninger fra Medicinrådet

På sit 65. rådsmøde i sidste uge vendte Medicinrådet blandt andet tomlen ned til revurderingen af Janssens Spravtato mod moderat til svær depression (MDD) hos voksne med manglende respons. Også Boehringer Ingelheim fik nej på ansøgningen om brug af Ofev mod systemisk sklerodermi-associeret interstitiel lungesygdom. Det skriver Medicinrådet.

Til gengæld anbefalede rådet brug af AbbVies middel Rinvoq mod psoriasisartrit, Boehringer Ingelheims Ofev mod interstitiel lungesygdom med progredierende fibrose og Incytes Pemazyre mod lokalavanceret eller metastatisk leverkræft.

Kilde: Medicinrådet

CHMP siger ja til indikationsudvidelse af Bristol Myers Squibbs PD-L1-hæmmer til kræft i spiserøret

EMA-komiteen CHMP giver Bristol Myers Squibb grønt lys til Opdivo som førstelinjebehandling af patienter med kræft i spiserøret. Det skriver BMS.

Der er tale om behandling i kombination med kemoterapi til en undergruppe af patienter med inoperabel avanceret, tilbagevendende eller metastaserende kræft i spiserøret, hvor der er en PD-L1 ekspression på mere end 1 procent.

Anbefalingen er givet på baggrund af firmaets CheckMate fase 3-studie, der viste en signifikant øgning af overlevelse sammenlignet med kemoterapi.

Kilde: Bristol Myers Squibb

Jardiance godkendt til svære hjertepatienter

FDA godkender Eli Lillys og Boehringer Ingelheims Jardiance som behandling mod hjertesvigt uanset hjertefunktionsmål. Det skriver Eli Lilly.

Dermed er Jardiance ifølge Eli Lilly den første godkendte behandling, der signifikant nedsætter risikoen for kardiovaskulær død og indlæggelse i forbindelse med hjertesvigt.

Midlet er allerede godkendt til mildere tilfælde af hjertesvigt, men med denne indikationsudvidelse til HFpEF, der er en forkortelse for ‘heart failure with preserved ejection fraction’, står alene i USA tre millioner patienter til at kunne modtage behandlingen, oplyser firmaet.

Kilde: Eli Lilly

Annonce