Annonce

Bavarian Nordic udskyder COVID-19-boostervaccine til ældre over 65

Bavarian Nordics rekruttering af personer over 65 år til fase 3-forsøget med COVID-19 boostervaccinekandidaten går langsommere end ventet.

Det skriver Bavarian Nordic i en pressemeddelelse.

Det skubber den forventede fuldførelse af rekruttering ind i andet kvartal 2022, og rapporteringen af toplinjeresultater forventes nu at ske i midten af 2023.

Analysering af data hos forsøgspersoner på 60 og op forløber planmæssigt og toplinjeresultater fra forsøget forventes stadig i midten af 2023.

Kilde: Bavarian Nordic

Kirsten Wisborg indtræder i Medicinrådet

Lægefaglig vicedirektør på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Kirsten Wisborg, er nyt medlem af Medicinrådet.

Det skriver Medicinrådet i en nyhed på sin hjemmeside.

Kirsten Wisborg, der er speciallæge i pædiatri, overtager Region Hovedstadens plads i Rådet efter Per Jørgensen.

Kirsten Wisborg har en lang lægelig karriere bag sig med ledende stillinger i Randers, på AUH og i Hovedstaden.

Kilde: Medicinrådet

Annonce

Særlig brugen af tramadol falder

Nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at danskerne fortsat får udskrevet mindre mængder af opioider.

Det skriver Sundhedsdatastyrelsen i en nyhed på sin hjemmeside.

Mens danskerne i 2016 fik udskrevet opioider svarende til 40 millioner døgndoser af morfin, så var det tilsvarende tal i 2021 på 28 millioner døgndoser.

Det er et fald på 29 pct., siden at der i 2016 kom øget fokus på nedbringelse af forbruget af opioider. Faldet er mest markant for opioidet tramadol, som er det hyppigst anvendte opioid i Danmark.

Kilde: Sundhedsdatastyrelsen

Bavarian Nordic køber vacciner mod kolera og tyfus

Bavarian Nordic køber portefølje af rejsevacciner for 2,6 mia. kr. af Emergent.

Det skriver Bavarian Nordic i en pressemeddelelse.

Opkøbet føjer to vacciner mod kolera og tyfus til firmaets portefølje, hvilket gør Bavarian Nordic til en ledende global aktør inden for rejsevacciner.

Med i opkøbet er også en senfase-vaccinekandidat mod chikungunya, produktionskapacitet i Schweiz og forskningskompetencer via facilitet i San Diego.

Kilde: Bavarian Nordic

Flere job