BMS-chef til Danske Regioner: I overser principiel diskussion

Adm. direktør i Bristol-Myers Squibb, Anders Thelborg, kalder Danske Regioners tiltag for at nedbringe Medicinrådets sagsbehandlingstider »ekstremt positivt«, men evalueringen kalder på grundlæggende diskussion om Medicinrådets kerneopgave, siger han.

Annonce

Annonce

Lars Bo Nielsen: Borgerrådet giver os værdifuld sparring

Lægemiddelstyrelsens direktør, Lars Bo Nielsen, mener, at styrelsens borgerråd også fremadrettet vil være en vigtig sparringspartner for styrelsen. 

Det skriver Lægemiddelstyrelsen.

»Jeg ser det som ét af de fora, som styrelsen – og jeg selv – kan bruge til at få gavnlige erfaringer fra ’den virkelige verden’,« siger Lars Bo Nielsen ifølge Lægemiddelstyrelsen.

I slutningen af november evaluerede Lægemiddelstyrelsens sin nye opfindelse kaldet et Borgerråd, som holdt sit første møde i januar sidste år

Kilde: Lægemiddelstyrelsen

Ny genteknologi skal forbedre brystkræft diagnostik

Ny genteknologi kan forudsige, hvor godt medicin vil virke mod brystkræft.

Det skriver Københavns Universitet.

På baggrund af en nyudviklet CRISPR-teknologi publiceret i det velansete Nature Genetics kan forskerne fra Københavns Universitet undersøge, om en bestemt mutation har fået kræften til at udvikle sig. 

I samme omgang kan de finde ud af, om sygdommen kan blive slået ned af en særlig effektiv form for kræftbehandling.

Kilde: Københavns Universitet

Leo Pharma når endepunkter

Leo Pharma melder om gode fase 3-resultater fra firmaets DELTA 1-forsøg, hvor jak-hæmmere delgocitinib blev afprøvet på voksne med moderat til svær kronisk håndeksem.

Det skriver Leo Pharma.

Firmaet nåede primære og alle »vigtige« sekundære endepunkter i studiet, hvor man fandt, at delgocitinib gav tidlig symptomlindring ved en svær at behandle sygdom.

Kilde: Leo Pharma

Flere job