Annonce

Genmab med lovende data fra kræftmiddelhåb på ASH

Der er store forventninger til Genmabs næste mulige guldfugl, lægemidlet epcoritamab. På den årlige kongres for American Society of Hematology kunne forskere fremlægge data, som viser, at lægemiddelkandidaten er på sporet inden for behandling af en række forskellige typer lymfekræft.

EMA anbefaler Enhertu til HER2-lav

Enhertu anbefalet til godkendelse i EU af CHMP til patienter med HER2-lav metastatisk brystkræft.

Det skriver EMA.

AstraZeneca og Daiichi Sankyos Enhertu er den første HER2-rettede behandling til påvise en signifikant overlevelsesfordel i forhold til kemoterapi i denne patientpopulation.

Anbefalingen er baseret på resultaterne fra DESTINY-Breast04 fase III-studiet, hvor behandlingen risikoen for sygdomsprogression eller død med 50 pct. i forhold til lægens valg af kemoterapi.

Kilde: EMA

AZs SGLT2-hæmmer godkendt til hjertesvigt

Forxiga anbefalet til godkendelse i EU af CHMP for symptomatisk kronisk hjertesvigt.

Det skriver EMA.

Hvis EU-Kommissionen godkender EMA’s anbefaling, hvilket er en formsag, vil Forxiga være den første hjertesvigtsbehandling, der kan bruges til hele spektret af patienter med hjertesvigt.

Anbefalingen er givet på baggrund af AstraZenecas fase tre-studier, der viser, at Forxiga reducerede risikoen for kardiovaskulær død eller forværring af hjertesvigt med 18 pct. på tværs af hele spektret.

Kilde: EMA

Ferrings genterapi godkendt af FDA

FDA godkender første genterapi til behandling af højrisiko ikke-muskelinvasiv blærekræft.

Det skriver FDA.

Genterapien, der har handelsnavnet Adstiladrin, er udviklet af Ferring. Adstiladrin er en såkaldt adenoviral vektorbaseret terapi og skal ifølge FDA giver lægerne endnu et redskab til at behandle sygdommen.

Behandlingen er målrettet en bestemt undergruppe af patienter med blærekræft, som er forbundet med mange tilbagefald.

Kilde: FDA

Takedas Livtencity nåede ikke primært endepunkt

Takedas fase tre-forsøg AURORA viser, at Livtencity har effekt på CMV-infektion hos stamcelletransplantationspatienter.

Det skriver Takeda.

CMV står for cytomegalovirus, og selvom studiet ifølge Takeda viste effekt, nåede firmaet ikke det primære endepunkt med non-inferioritet over for Roches Valcyte.

69,6 pct. af patienter behandlet med Livtencity opnåede CMV-clearance mod 77,4 pct. for Valcyte.

Kilde: Takeda

Annonce

Flere job