Annonce

Eksporten af lægemidler stiger markant

Lægemiddeleksporten steg i november 2022 med 20 pct. i forhold til oktober 2022. I oktober talte eksporten 13,3 mia. kr. mod 16 mia. kr. i november.

Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Novembers 16 mia. kr. i eksportindtægter på medicinrådetområdet er det største eksportbeløb for en enkelt måned i tre år.

Med i alt 130,6 mia. kr. har lægemiddeleksporten fra januar til november i 2022 været så stor, at den næsten overgår eksporten i hele 2021, hvor der blev eksporteret for 136,6 mia. kr.

Kilde: Danmarks Statistik

T-celleterapi banker Yervoy i studie

Et nyt investigatorinitieret fase to-forsøg publiceret i NEJM viser kræftafdelingen på Herlev Hospital i samarbejde med det hollandske kræfthospital Netherlands Cancer Institute stor gevinst ved T-celleterapi.

Det skriver New England Medical Journal.

I forsøget blev i alt 168 patienter med modermærkekræft randomiseret til enten BMS PD-1-hæmmer Yervoy eller T-celleterapi.

Resultaterne viste en median progressionsfri overlevelse 7,2 måneder i gruppen, der fik T-celleterapi, mod 3,1 måneder for gruppen, der fik Yervoy.

 

Kilde: NEJM

FDA skal vurdere første antistof mod RSV

FDA accepterer Sanofis ansøgning om antistof nirsevimab som behandling mod RSV hos spædbørn. 

Det skriver Sanofi.

Hvis behandlingen bliver godkendt, vil det være den første godkendte behandling mod luftvejsinfektionen, der årligt slår millioner af børn ihjel på verdensplan. 

I studier har nirsevimab vist en beskyttende effekt på ca. 80 pct. 

Kilde: Sanofi

Lægemiddelstyrelsen stod bag vigtig EMA-anbefaling

Danmark har været en stærk drivkraft bag udviklingen af EMAs nye retningslinje for decentrale forsøg.

Det skriver Lægemiddelstyrelsen.

I en nyhed på sin hjemmeside skriver Lægemiddelstyrelsen, at den har været koordinator i den tværfaglige europæiske arbejdsgruppe, der har udarbejdet vejledningen.

Vejledningen har til formål at minimere de byrder, patienterne møder i forbindelse med deltagelse i decentrale kliniske forsøg.

 

Kilde: Lægemiddelstyrelsen

Annonce

Hvem ved bedst: EMA og vores nabolande eller Medicinrådet?

Medicinrådet har en central rolle i sundhedsvæsenets økosystem. Den rolle forpligter, og derfor bør Medicinrådet straks få håndteret nogle af de grundlæggende juridiske og retssikkerhedsmæssige udfordringer, som rådet er etableret med eller står over for.

Flere job