Annonce

Første forsøgsperson vaccineret med Bavarians RSV-vaccine

Bavarian Nordic vaccinerer den første forsøgsperson i fase 3-forsøget VANIR med selskabets RSV-vaccinekandidat. Det skriver firmaet i en meddelelse.

VANIR-forsøget er et globalt, randomiseret, dobbelt-blindet fase 3-forsøg med den rekombinante MVA-BN RSV-vaccine i 20.000 voksne i alderen 60 år og opefter.

Forsøgets primære endemål er at evaluere effektiviteten af vaccinekandidaten mod sygdom i de nedre luftveje forårsaget af RSV sammenlignet med placebo.

Kilde: Bavarian Nordic

Styrelse melder om tusindvis UTH’er med insulin

I 2020 og 2021 blev der samlet rapporteret mere end 3.000 utilsigtede hændelser med insulin til Styrelsen for Patientsikkerhed. Det skriver styrelsen på sin hjemmeside.

De mest almindelige indrapporterede fejl tæller forveksling af den korttidsvirkende insulin og den langtidsvirkende, forkert dosis, at blodsukkeret ikke bliver målt, før insulinen gives, eller at der bliver ikke reageret hensigtsmæssigt.

Insulin er ét af de lægemidler, der ofte er involveret i alvorlige utilsigtede hændelser. Derfor sætter Styrelsen for Patientsikkerhed nu fokus på korrekt brug af insulin i et fælles initiativ med Medicin.dk og Danmarks Apotekerforening.

Kilde: Styrelsen for Patientsikkerhed

Annonce

FDA vil have flere forskellige racer og etniciteter i kliniske forsøg

FDA offentliggør ny anbefaling til industrien med henblik på at indrulle flere forsøgsdeltagere fra underrepræsenterede etniciteter og racer i kliniske forsøg i USA. Det skriver FDA på sin hjemmeside.

Ifølge FDA er etniske minoriteter nemlig forholdsmæssigt underrepræsenteret i biomedicinsk forskning.

Kliniske forsøg udgør ifølge agenturet en afgørende base af viden, som skal evaluere, om medicinske produkter er sikre og effektive, og derfor bør der være mangfoldighed blandt forsøgspersonerne i de kliniske forsøg.

Kilde: FDA

Tre danske børn ramt af leverbetændelse

I øjeblikket ses tilfælde af leverbetændelse uden kendt årsag hos børn i en række lande i verden – blandt andet i Danmark. Her har man siden december set tre tilfælde. Det skriver SSI på sin hjemmeside.

Siden nytår har man i Storbritannien og i staten Alabama i USA set flere tilfælde end forventet af leverbetændelse (hepatitis) af ukendt årsag blandt børn under 10 år.

Fælles for tilfældene er, at der ikke er tale om de mest almindelige former for leverbetændelse, hepatitis A-E.

Siden december har man i Danmark registreret tre tilfælde. SSI understreger, at man er opmærksom på situationen både i Danmark og internationalt og følger udviklingen nøje.

Kilde: SSI

Frygter selvmord og misbrug: Reglerne for sløvende antihistaminer strammes igen

Lægemiddelstyrelsen må atter tage hammeren i brug for hindre et farligt og uhensigtsmæssigt forbrug af cyclizin og to andre lignende præparater. Tidligere stramning har ikke vist tilstrækkelig effekt, da selvmord og over 100 årlige opkald til Giftlinjen stadig peger i retning af misbrug og bevidst overdosering.