Nyt kræftmiddel på vej mod europæisk godkendelse

Den videnskabelige komite for lægemidler til mennesker (CHMP) under det europæiske lægemiddelagentur, EMA, anbefaler EU-kommisionen, at kræftmidlet vandetanib bliver godkendt til behandling af patienter med fremskreden, inoperabel medullær thyreoideacancer.

Den positive vurdering af vandetanib, der markedsføres af AstraZeneca under navnet Caprelsa, er baseret på videnskabelige studier, som har vist forbedringer i den progressionsfrie overlevelse sammenlignet med placebo. I et fase III-studie, hvor 231 patienter fik vandetanib, mens de øvrige 100 fik placebo, var den mediane overlevelse 22,6 måneder blandt de patienter, der fik vandetanib, mens den var 16,4  måneder for patienter, der fik placebo.

I øjeblikket er der ingen godkendte behandlinger i Europa til behandling af medullær thyreoideacancer i fremskredent stadium af sygdommen, og patienterne har generelt en dårlig prognose.

Vandetanib er en kinasehæmmer, der hæmmer svulstens vækst, ved at påvirke to forskellige receptorer – EGFR (epidermal vækstfaktor receptor samt  VEGF (vaskulær endotel vækstfaktor receptor).

Vandetanib blev i april godkendt af de amerikanske lægemiddelmyndigheder, Food and Drug Administration.

Skriv kommentar