Ny udredningsret og behandlingsgaranti for psykiatrien trådt i kraft

Fra i dag  har psykiatriske patienter krav på hurtige udredningsforløb og udvidet frit sygehusvalg, ligesom det er tilfældet for patienter med somatiske lidelser. I dag træder regeringens udredningsret nemlig i kraft, og det betyder blandt andet, at der højst må gå 60 dage fra lægens henvisning er modtaget, til udredningen er afsluttet. Undtagelsen er forløb, hvor det af lægefaglige årsager ikke er mulig at afslutte et udredningsforløb, hvor patienter i stedet har krav på en plan for udredningsforløbet. Fra 1. september...