Ny behandling til 
patienter med knoglemetastaser

Smertelindring og længere overlevelse er de væsentligste, primære effekter af at behandle prostatakræftpatienter med lægemidlet Xofigo, som indeholder det radioaktive stof radium-223. Klinik for fysiologi, nuklearmedicin og PET på Rigshospitalet fik i marts Sundhedsstyrelsens tilladelse til at anvende radium-223 og gav for 14 dage siden den første danske patient med kastrationsresistent prostatakræft radium-223-behandling af knogle-metastaser. Xofigo har i kliniske studier i bl.a. Norge, Sverige, USA og Storbritannien vist en forbedret overlevelse i en patientgruppe, som der tidligere reelt ikke har...