Hospitalsapoteker Anette Thomsen
Anette Thomsen er ansat som ny hospitalsapoteker i Region Midtjylland.

Midtjylland ansætter ny hospitalsapoteker Anette Thomsen er ansat som ny hospitalsapoteker i Region Midtjylland.

Cand.pharm. Anette Thomsen er ansat som ny hospitalsapoteker i Region Midtjylland. Hun afløser Henny Jørgensen, som går på pension med udgangen af juni. 48-årige Anette Thomsen har i 12 år arbejdet på hospitalsapoteket, hvor hun i dag er produktionschef med ansvar for Lægemidler klar-til-brug – og siden første april også har været konstitueret produktionschef for cytostatikaområdet der fremstiller […]

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel.

Få et prøveabonnement