Metformin kan give alvorlige bivirkninger

I 2011 modtog Sundhedsstyrelsen i alt ti indberetninger om laktatacidose i forbindelse med metforminbehandling, og i 2012 har styrelsen indtil videre modtaget 13 indberetninger. To af de 11 patienter, som er diagnosticeret i 2012, døde som følge af laktatacidose. Det er derfor vigtigt at gøre opmærksom på den meget sjældne, men alvorlige risiko for laktatacidose hos diabetespatienter, skriver Sundhedsstyrelsen i Nyt om Bivirkninger.

Metformin bruges til behandling af type 2 diabetes mellitus, primært hos overvægtige patienter, når kostomlægning og motion ikke giver tilstrækkelig glykæmisk kontrol. Metformin er veldokumenteret og har vist effekt på enhver diabetesrelateret komplikation, heriblandt diabetesrelateret dødelighed og total dødelighed hos overvægtige patienter efter svigt af diæt alene.

Laktatacidose er en alvorlig metabolisk komplikation, der indebærer høj dødelighed ved fravær af hurtig behandling, og som kan forekomme på grund af ophobning af metformin.

Indberetningerne af laktatacidose hos patienter, der er i behandling med metformin, drejer sig primært om diabetespatienter med signifikant nedsat nyrefunktion. Behandlingen med metformin bør derfor pauseres ved akut nyresvigt eller nyreinsufficiens, hvor kreatininclearance er mindre end 60ml/min, og ved akutte tilstande, der kan påvirke nyrefunktionen som ved dehydrering, svær infektion, chock og intravaskulær administration af jodholdige kontrastmidler, skriver Sundhedsstyrelsen.

Styrelsen indskærper, at der bør udvises ekstra forsigtighed i situationer, hvor nyrefunktionen kan blive nedsat, som f.eks. når der indledes behandling med antihypertensiva, diuretika eller NSAID-midler.

Skriv kommentar