Medicinrådet afviser Yescarta Medicinrådet anbefaler ikke dyr behandling for aggressiv kræftform.

Medicinrådet har valgt ikke at anbefale Yescarta (xicabtagene ciloleucel) fra Gilead/Kite som mulig standardbehandling til voksne patienter med relaps eller refraktær diffust storcellet B-celle-lymfom efter flere systemiske behandlinger. Diffust storcellet B-celle-lymfom (DLBCL) er en aggressiv kræftform, som diagnosticeres hos omkring 500 patienter i Danmark hvert år. Medicinrådet har tidligere vurderet, at Yescarta har en ikkedokumenterbar […]

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel.

Få et prøveabonnement