Ece Bayrak
»Så selvom vi måske synes, at det går meget godt med mangfoldigheden og inklusionen her i Danmark, er der bestemt stadig plads til forbedring,« mener Ece Bayrak.

LGBTQIA+ miljøet har brug for mere end regnbuelogoer – også efter Pride Week I sidste uge var hele København indhyllet i regnbueflag og glimmer, da Copenhagen Pride Week løb af stablen. Virksomheder, store som små, var flot repræsenteret ved denne begivenhed, hvor de traditionelle logoer blev udskiftet med regnbuefarvede på sociale medier og LGBTQIA+ flaget vajede på toppen af kontorbygningerne.

Det er festligt og sjovt. Men er det egentlig fortsat nødvendigt, at virksomheder som vores i 2023 involverer os i LGBTQIA+ miljøets fest? 

Det korte svar er ja. Det lidt længere svar er, at selvom Danmark kan være stolt af, hvor langt vi er kommet i forhold til oplysning, åbenhed og support af LGBTQIA+ miljøet, så er vi slet ikke i mål, og derfor skal virksomheder som MSD involvere os – særligt efter regnbueflagene er pillet ned igen.

LGBTQIA+ personer er dårligere stillet på mange områder

Ifølge Sundhedsstyrelsen har personer med LGBTQIA+ baggrund på mange områder fortsat dårligere mental og fysisk sundhed, og desværre oplever mange stadig stigmatisering i det danske samfund. Det gælder i høj grad nydanske og ældre LGBTQIA+ personer.

En ny kortlægning af LGBTQIA+ personers levevilkår fra VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, understøtter det faktum, at LGBTQIA+ personer generelt er dårligere stillet end resten af befolkningen. For eksempel oplever homo- og biseksuelle dobbelt så ofte diskrimination som heteroseksuelle. Analysen viser også, at der er store forskelle imellem de forskellige grupper af LGBTQIA+ personer.

Transpersoner oplever næsten fire gange så ofte diskrimination som ciskønnede personer, og netop transpersoner samt biseksuelle kvinder er særligt udsatte. Begge grupper trives dårligere end andre LGBTQIA+ personer, har dårligere helbred, er mere udsatte for vold og diskrimination og oplever flere udfordringer med uddannelse og arbejde.

Så selvom vi måske synes, at det går meget godt med mangfoldigheden og inklusionen her i Danmark, er der bestemt stadig plads til forbedring i forhold til at bekæmpe stereotyp tænkning, ulighed og misinformation.

En anledning til offentligt at støtte

Jeg har boet og arbejdet i MSD i flere lande, blandt andet USA, Mexico, Tyrkiet og Schweiz. I sidstnævnte havde jeg endda fornøjelsen af at være med til at lede MSD’s Rainbow Alliance, som er en global intern gruppe af cirka 2000 MSD-medarbejdere, der arbejder for at fremme en LGBTQIA+ venlig arbejdskultur. Alle de lande, jeg har levet i, er meget forskellige når det kommer til LGBTQIA+ modenhed.

I ét land oplevede jeg, at en person hen imod slutningen af en jobsamtale sagde: ”Så er der bare en ting du bør vide. Jeg er homoseksuel.” Han troede det var et stort issue. Det var det ikke, og han fik selvfølgelig jobbet, fordi han var den bedste kandidat. I et andet oplevede jeg, at LGBTQIA+ personer i ledelsen gjorde meget ud af at stå frem med deres seksualitet for at være positive rollemodeller for andre.

Fælles for dem er, at MSD i disse lande lykkedes med at skabe en mangfoldig og LGBTQIA+ inkluderende lokal virksomhedskultur på trods af, at det omgivende samfund måske ikke alle steder er lige progressive på den dagsorden.

For mig er det et lysende eksempel på, hvordan virksomheder kan være med til at trække i en positiv retning og være gode eksempler – og en god grund til, at virksomheder skal fortsætte arbejdet med diversitet, lighed og inklusion. Også i et land som Danmark.

Et ansvar, der rækker langt ud over Pride ugen

Vi kan og bør altså alle sammen fortsat hjælpe med at fremme LGBTQIA+ dagsordenen, både inden for vores egne virksomhedsvægge, men bestemt også udenfor.

Pride er først og fremmest en fest og en fejring, for dem, der identifcerer sig som LGBTQIA+, men også en anledning for alle os andre til at vise vores ubetingede støtte til LGBTQIA+ minoriteter og til at være med til at oplyse om de fortsatte udfordringer og om værdien af mangfoldighed. 

Men når vi hejser regnbueflagene i august, skal vi huske på, at det forpligter resten af året. Som virksomheder må vi tage vores ansvar alvorligt og støtte vores LGBTQIA+ kollegaer – og andre minoritetskollegaer i øvrigt – ved året rundt at fostre en åben og inkluderende virksomhedskultur. 

Det kan vi gøre ved at træne og uddanne vores medarbejdere i ubevidst bias og inkluderende adfærd. Vi kan sørge for at have politikker og processer, der understøtter LGBTQIA+ rettigheder. Vi kan også støtte og involvere os i projekter og organisationer, der arbejder konkret med at forbedre forholdene for minoriteter, eksempelvis i sundhedssystemet. Og så kan vi naturligvis offentligt vise vores støtte året rundt og bruge vores platforme og stemmer til aktivt at støtte LGBTQIA+ sagen.

Når vi nu smykker os med regnbueflag til de store begivenheder, er det mindste vi kan gøre at bruge hele farvepaletten resten af året. Og selvom det går fremad med LGBTQIA+ kampen herhjemme, må fremgangen aldrig blive en sovepude.

Skriv kommentar