Lægerne siger ok til samarbejde med industrien

Langt de fleste læger mener godt, at de kan samarbejde og blive betalt af industrien, og samtidig rådgive myndighederne, hvis bare relationer er lagt åbent frem og vurderet.

Det viser en undersøgelse, som Lægeforeningen har foretaget som oplæg til debatten om netop samarbejdet med industrien, som foregår i dag fredag på Lægemødet i Kolding.

I alt 588 læger er i undersøgelsen blevet bedt om at forholde sig til samarbejdet med industrien som menigt medlem et udvalg, der rådgiver myndighederne om medicin eller behandling.

Her erklærer 65 pct. af lægerne sig enten enige eller helt enige i, at en læge, der samarbejder med industrien om forskning eller har økonomiske relationer til industrien kan deltage i offentlige råd eller udvalg inden for relaterede fagområder. Men kun hvis de mulige interessekonflikter er tilstrækkeligt tydeligt deklarerede og rådgivningen vurderes af en ansvarlig formand, som ikke har interessekonflikter til industrien.

Kun 14 pct. er enten uenige eller helt uenige i, at samarbejdet er en god ide, mens 17 pct. svarer hverken/eller og fire pct. svarer ved ikke.

»Undersøgelsen viser, at lægerne gerne vil åbenhed. Hvis bare relationerne til industrien er lagt åbent frem, så det kan vurderes af formanden, så kan de godt samarbejde med industrien. I den seneste tid har meget omtale i medierne givet det indtryk, at lægerne ikke vil dele deres relationer til industrien med offentligheden, men det modbeviser denne undersøgelse,« siger Lægeforeningens formand, Mads Koch Hansen.

Skriv kommentar