Andreas Rudkjøbing

Lægeforeningen advarer mod højere gebyrer på kliniske forsøg Højere gebyrer vil medføre et fald i antallet af kliniske forsøg med lægemidler i Danmark, mener Lægeforeningen.

Lægeforeningen advarer mod, at de store gebyrstigninger, som regeringen vil lægge på ansøgninger om kliniske forsøg, vil betyde, at antallet af forsøg med lægemidler i Danmark vil falde. Regeringen planlægger at lægge et gebyr på mellem 22.800 kroner og 57.300 kroner, når en forsker ønsker at Lægemiddelstyrelsen skal behandle en ansøgning om godkendelse af og kontrol med kliniske forsøg med lægemidler. Dertil kommer et årsgebyr på 12.700 kroner. Ifølge Lægeforeningen vil det i flere tilfælde svare til en ottedobling af gebyret i forhold til i dag.

»Klinisk forskning er afgørende for, at patienterne får adgang til bedre behandling og nye lægemidler. Det er paradoksalt, at regeringen i regi af sit vækstteam for nylig entydigt anbefalede at styrke den offentlige forskning, når de samtidig vil gøre det meget dyrt at få godkendt forsøg,« siger Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen, i en kommentar på foreningens hjemmeside.

I et høringssvar peger Lægeforeningen på, at de forhøjede gebyrer især rummer en risiko for at ramme ikke-kommercielle forsøg

»Meget ikke-kommerciel forskning foregår delvis ulønnet i lægens fritid, og der er ikke fondsdækning til alle studier. Hvis gebyrerne stiger som foreslået, bliver det svært – for ikke at sige umuligt – for læger at initiere forskning på egen hånd, som f.eks. mindre interaktions- eller bivirkningsstudier, fordi gebyrerne ikke kan betales‚« skriver Lægeforeningen i sit høringssvar (pdf).

Skriv kommentar