Myelomatose-middel kan miste KRIS-anbefaling En kortere overlevelse end forventet betyder, at regionernes koordineringsråd nu overvejer, om lægemiddel mod myelomatose forsat skal anvendes i Danmark. Dansk Myelomatose Studie Gruppe er forarget over udmeldingen.

Lægemidlet Imnovid (pomalidomid) mod myelomatose kan miste sin status som godkendt 3. linjebehandling. Det afgjorde Koordineringsrådet for Ibrugtagning af Sygehusmedicin (KRIS) på sit seneste møde, efter real life-data har vist, at den forlængede overlevelse på 6,9 måneder blandt patienter i behandling er lavere end registreringsstudiets 12,7 måneder. KRIS’ udmelding kommer bag på professor på Vejle Sygehus, Torben Plesner, der sidder i DMSG’s bestyrelse. Han mener, at KRIS’ argumentation er uholdbar. »Patienter i kliniske forsøg er udvalgt med specielle in- og eksklusionskriterier, hvilket betyder, at de mest...