KRIS godkender nye behandlinger mod modermærkekræft

Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) har besluttet at anbefale to nye lægemidler til behandling af modermærkekræft. Med anbefalingen kan Keytruda (pembrolizumab) fra MSD og Opdivo (nivolumab) fra Bristol-Myers Squibb tages i brug som standardbehandling på de tre danske sygehusafdelinger, der står for medicinsk behandling af modermærkekræft. Steen Werner Hansen, formand for KRIS, begrunder rådets beslutning med, at begge lægemidler har vist en statistisk signifikant bedre effekt i forhold til hidtidige standardbehandling med Yervoy. KRIS har desuden anbefalet nivolumab som standardbehandling...