KRIS afviser middel mod lungekræft Manglende effekt af Vargatef til ikke-småcellet lungekræft får KRIS til at afvise midlet som standardbehandling

Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) har på sit seneste møde besluttet at fastholde rådets tidligere afvisning af lægemidlet Vargatef (nintedanib) som standardbehandling af ikke-småcellet lungekræft. KRIS har tidligere besluttet ikke at anbefale national ibrugtagning af nintedanib som standardbehandling i kombination med docetaxel til patienter med ikke-småcellet lungekræft, som havde sygdomsprogession efter 1. linje behandling. Årsagen til, at KRIS igen har vurderet nintedanib er en genfremsendt ansøgning fra Dansk Onkologisk Lungecancer Gruppe med nye data fra det såkaldte Lume-Lung 2...