Kombinationsbehandling øger progressionsfri overlevelse blandt HER2-negative brystkræftpatienter Førstelinjebehandling med palbociklib og letrazol viser progressionsfri overlevelse på over to år.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel.

Få et prøveabonnement

Behandling med en kombination af kræftmidlerne Ibrance (palbociklib) og letrozol til kvinder med metastaserende, ER-positiv, HER2-negativ metastaserende brystkræft, har i fase 3-studiet PALOMA-2 vist en progressionsfri overlevelse på over to år. Tidlige data har været præsenteret på American Society of Clinical Oncologys (ASCO) årlige møde i juni, men er nu offentliggjort i New England Journal of […]