KOL-middel får generelt tilskud

Sundhedsstyrelsen har afgjort, at lægemidlet Ultibro Breezhaler skal have generelt tilskud. Ultibro Breezhaler indeholder de aktive stoffer glycopyrronium og indacaterol og bruges til behandling af kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL).

Prisen på behandling med Ultibro Breezhaler er ifølge Medicintilskudsnævnet på samme niveau som andre kombinationslægemidler mod KOL og lidt billigere end for de to lægemiddelsstoffer som to separate lægemidler.

Nævnet vurderer, at prisen på Ultibro Breezhaler, der produceres af Novartis, står i et rimeligt forhold til dets behandlingsmæssige værdi, både når den sammenlignes med andre typer kombinationslægemidler samt behandling med enkeltstofferne som to separate lægemidler.

Ultibro Breezhaler har i studier vist effekt, der er større end for enkeltstofferne alene, ligesom et studie har vist ligeså god eller bedre effekt som sædvanlige kombinationsbehandlinger.

Skriv kommentar