Keytruda bliver førstevalg til visse amerikanske lungekræftpatienter De amerikanske godkendelsesmyndigheder FDA har godkendt det immunterapeutiske lægemiddel Keytruda fra Merck som førstelinjebehandling til en gruppe lungekræftpatienter.

Som det første immunterapeutiske lægemiddel er Mercks Keytruda (pembrolizumab) nu godkendt som førstevalgspræparat til en gruppe af amerikanske lungekræftpatienter. De amerikanske godkendelsesmyndigheder FDA har blåstemplet Keytruda som førstelinjebehandling til de patienter med metastatisk ikke-småcellet lungekræft (NSCLC), som har høje værdier af proteinet PD-L1, der er kendt for at hindre immunsystemet i at fungere optimalt. PD-L1 binder sig til PD1-receptoren og forhindrer immunforsvarets T-celler i at gå til angreb på kræftcellerne, og Keytruda er en PD-L1-hæmmer, som skal blokere for den...