Kan steroidbehandling få COVID-19 patienter hurtigere ud af respiratoren? 
Professor og overlæge Anders Perner, intensivafdelingen på Rigshospitalet, står i spidsen for undersøgelse af steroidbehandling til COVID-19 patienter.Foto: Joachim Rode

Kan steroidbehandling få COVID-19 patienter hurtigere ud af respiratoren?  Landets intensiv- og infektionsmedicinske afdelinger ventes inden for få uger at gå i gang med at undersøge, om lavdosis steroidbehandling kan hjælpe patienter med COVID-19. 

Få uger inden antallet af smittede med COVID-19 når sit forventede højdepunkt i slutningen af april, håber landets intensivafdelinger at kunne gå i gang med en undersøgelse, som skal afklare, om lavdosis steroidbehandling kan afkorte COVID-19 patienters tid i respirator og på intensiv. Undersøgelsen ventes at komme til at omfatte mange af landets intensivafdelinger og infektionsmedicinske afdelinger, og ledes af professor og overlæge Anders Perner, intensivafdelingen på Rigshospitalet.

»På intensivafdelingerne er vi vant til at bruge steroidbehandling til patienter med svær lungesvigt eller sepsis for at afkorte tid i respirator og på intensiv. Hvis vi kan gøre det samme for COVID-19 patienterne, vil det være fantastisk for patienterne, for sundhedsvæsenet og for samfundet. Det vil kunne frigøre respiratorkapacitet og sengepladser på intensivafdelingerne,« siger Anders Perner. 

Steroidbehandling af normale intensivpatienter med lungesvigt eller sepsis har ifølge Anders Perner en anti-inflammatorisk virkning, uden betydende immundæmpende effekt.

»Vi har brug for at finde balancen mellem gavn og skade af behandlingen. Vores forhåbning er, at vi med lavdosis hydrocortisonbehandling – samme dosis, vi bruger til patienter med sepsis – kan dæmpe betændelsestilstanden i lungerne blandt COVID-19 patienter, uden samtidig at påvirke immunforsvaret negativt,« siger Anders Perner.

Han arbejder aktuelt på at få en hurtig godkendelse af protokollen for undersøgelsen. 

»Den aktuelle situation taget i betragtning forventer jeg, at vi kan få et hurtigt svar og godkendelse. Der er og vil komme et enormt pres på kapaciteten på intensivafdelingerne, så der er hårdt brug for hurtigt at finde løsninger, som kan frigøre kapacitet. På alle niveauer er der en fantastisk opbakning, og alle gør en kæmpe indsats for at få dette hurtigt igennem. Ambitionen er, at vi kan gå i gang fra midten af april, og dermed inden spidsbelastningen ventes at toppe i slutningen af april,« siger Anders Perner, der forventer, at undersøgelsen vil kunne gennemføres med hjælp fra medicinstuderende, og dermed ikke lægge yderligere opgaver på læger og sygeplejersker på intensivafdelingerne. 

Skriv kommentar