Inhabilitet i Medicinrådets top
Torben Plesner er overlæge og professor på Hæmatologisk Afdeling på Vejle Sygehus.

Inhabilitet i Medicinrådets top Set fra den kliniske slagmark tyder meget på, at aktuelle problemer skyldes, at formandsskabet i Medicinrådet også er ansat som sygehusdirektører med ansvar for den daglige drift og økonomi, skriver overlæge og professor.

Medicinrådet har på mange måder gjort et glimrende stykke arbejde. Nye lægemidler vurderes omhyggeligt og der udkommer relevante vejledninger for anvendelsen af disse nye og ofte dyre lægemidler. Sagsbehandlingen er hurtig, og vi er på de områder, jeg kender til, forud for vores skandinaviske broderlande, når det drejer sig om ibrugtagning af gode nye lægemidler. […]

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel.

Få et prøveabonnement