adam-guhle
»Hvis man stiller øgede krav til miljø, er det essentielt, at man også følger op og kontrollerer leverandørerne. Og man skal også være villig til at tage konsekvensen,« siger Adam Guhle, Hospital Business Unit Lead hos Pfizer, hvor man ønsker skrappere krav fra myndighedernes side på antibiotikaområdet.

Industrien presser Amgros: Vi vil have miljøkrav på antibiotikaområdet Pfizer efterlyser ansvarlige indkøb på antibiotikaområdet. Kravene er afgørende, hvis myndigheder og politikere vil vise, at de tager kampen mod antibiotikaresistens alvorligt, mener medicinalvirksomheden.

Normalt er det myndighederne og ikke virksomhederne, der ønsker strengere regulatoriske krav til produktionen. 

Men når det drejer sig om ansvarlige indkøb på antibiotikaområdet, gør den modsatte tendens sig gældende. Herhjemme ønsker Pfizer, en af verdens største medicinalvirksomheder, skrappere krav.

Adam Guhle, Hospital Business Unit Lead hos Pfizer, fortæller, at industrien har en interesse i at agere ansvarligt.

»Vi har dels en interesse, fordi vores medarbejdere forventer, at vi handler ansvarligt. Det gør vores investorer også i større og større udstrækning. Det gør samfundet også. Vi har en størrelse, hvor vi ikke kan nøjes med at påtage os en rolle som leverandør af medicin, men også skal påtage os et større ansvar,« siger han.

Den ulmende krise

Pfizers ønske om at styrke kampen mod antibiotikaresistens er et led i en global bevægelse. FN og WHO har for flere år siden udtrykt alvorlig bekymring for den ulmende resistenskrise. 

Som respons stiftede en bred gruppe af virksomheder inden for medicinal- og biotechindustrien alliancen AMR Industry Alliance, som har et fælles mål om at ‘kæmpe mod antibiotikaresistens’

»Vi var med til at stifte AMR Industry Alliance i 2017. Vi forpligtede os bl.a. til at fremme rationel forbrug af antibiotika, og vi har givet håndslag på at mindske udledningen i vores fremstilling af antibiotika. Det løser sig ikke ved, at der er én bestemt aktør, der gør én bestemt ting,« siger Adam Guhle.

For at forebygge den langsomme tsunami, som WHO har døbt den ulmende resistenskrise, stiller man i Norge og Sverige i dag miljøkrav ved indkøb af antibiotika. 

Herhjemme har Amgros været tilbageholdende med at gøre noget lignende. Som Flemming Sonne, adm. direktør hos Amgros, tidligere har forklaret til Dagens Pharma, vil det være en krævende opgave

»Hvis man stiller øgede krav til miljø, er det essentielt, at man også følger op og kontrollerer leverandørerne. Og man skal også være villig til at tage konsekvensen af, at man kan ende med at skulle undvære et specifikt præparat eller en specifik leverandør som følge af, at en virksomhed ikke lever op til de opstillede miljøkrav.«

En god idé at stille grønne krav

Pfizer har i dag fokus på at forebygge udledning i forbindelse med antibiotikaproduktion. Hvis Amgros begyndte at stille skarpe krav i deres udbud, ville de resterende virksomheder få et signal om, at de bør følge trop, mener Adam Guhle:

»Hvis vi får miljøkrav i udbuddet, når vi til et punkt, hvor vi bliver belønnet for den indsats, vi laver, og de aktører, der ikke er engageret endnu, får et stærkt signal om, at det er en god idé at stille grønne krav til produktionen,« siger han.

Amgros har oplyst til Dagens Pharma, at de arbejder på ‘at tage miljøkrav med i nationale udbud’.

Hvis Amgros sætter handling bag den udmelding og arbejder videre i en grøn retning, skal kravene gøres så konkrete, at de medvirker til reel forandring, pointerer Adam Guhle.

»I det omfang Amgros begynder at ville gøre det her (miljøkrav på antibiotikaområdet, red.), så er det vigtigt, at det ikke bliver en pseudoøvelse,« siger han.

»Det kræver en indsats fra indkøberen«

I Norge har Sykehusinnkjøp HF, den norske pendant til danske Amgros, givet miljøkravet en konkret vægtning i forbindelse med offentlige medicinudbud:

»Nordmændene har bedt leverandørerne om at sende deres planer og dokumentation for, hvordan de begrænser udslip, som de vurderer og auditerer dem på. De har sagt: ‘Vi vil se jeres dokumenter. Vi vil se, hvordan I følger op med jeres leverandører’. Så det kræver en indsats fra indkøberen, men det synes jeg også er rimeligt nok,« siger Adam Guhle.

Han mener, at nordmændenes implementering af ansvarlige udbud bør tjene som et eksempel til efterfølgelse for Amgros:

»En af grundene til, at man er lykkedes i Norge, er, at man har inviteret industriens parter med til at fastlægge linjen. Opfordringen herfra skal være, at der bliver taget en dialog med industrien, som det næste skridt.«

Både Amgros og Sykehusinnkjøp HF oplyser til Dagens Pharma, at det ikke er en simpel øvelse at stille krav til ansvarlige udbud. Adam Guhle påpeger, at krav til miljø kan påvirke andre vigtige udbudsparametre.

»Udfordringen har været, at man skal lægge sig på en linje, så man dels belønner de firmaer, der er langt fremme, men også sikrer, at der er tilpas med konkurrence i systemet,« siger han og fortsætter:

»Hvis der er for få, der kan deltage, så får du formentlig problemer med prisniveauet, og du får formentlig også problemer med forsyningssikkerheden. Det gælder om at lægge sig på en linje, hvor man både tilgodeser, at der er konkurrence på pris og en sikkerhed for, at der er leverandører nok i markedet til at sikre forsyningen.«

Udfordringer må ikke blive undskyldning

Selvom målet om miljøkrav i antibiotikaudbud komplicerer hensynet til pris og forsyningssikkerhed, må det ikke være en undskyldning for ikke at gøre noget, påpeger Adam Guhle:

»Sammenhængen mellem udledning og antibiotikaresistens er sandsynliggjort på et niveau, at vi i AMR Industry Alliance har gjort reduktion af udslip til en prioritet på lige fod med alle de andre ting, vi gør mod AMR (antibiotikaresistens, red.),« siger han.

I Danmark har sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) flere gange været ude og understrege alvorligheden af de ulmende problemer med resistente bakterier, der hvert år anslås at koste 700.000 mennesker livet på global plan. 

»Antibiotikaresistens er en kæmpe trussel mod folkesundheden i hele verden. Det bliver vi nødt til at tage særdeles alvorligt,« sagde Heunicke i en pressemeddelelse i i november 2019.

Sundheds- og ældreministeren spillede også en rolle for at få ICARS, International Centre for Antimicrobial Resistance, til Danmark.

»Magnus Heunicke og hans forgænger Ellen Trane Nørby (tidl. sundhedsminister 2016-2019 for Venstre, red.) er gået ret langt for at få ICARS til Danmark. Det er jo hosted ude ved Statens Seruminstitut. Hele ideen med ICARS er at fremme udviklingen af implementeringen af gode løsninger til forebyggelse af AMR i lav- og mellemindkomstlande. Når vi allerede har påtaget os den rolle, synes jeg, at det giver god mening, at vi så også er bannerførere for en ansvarlig dansk indkøbspolitik,« siger Adam Guhle.

Opgaven med at sikre en ansvarlig dansk indkøbspolitik ligger vel først og fremmest hos Amgros?

»Ja,« siger han.

Amgros: Forsyningssikkerhed er det vigtigste

Dagens Pharma ville gerne have interviewet Amgros-direktør Flemming Sonne. Det har ikke været muligt. I stedet sender han en række skriftlige citater gennem Amgros’ pressetjeneste, hvor han bl.a. skriver:

»Hvad det mere konkret bliver for miljøkrav, Amgros vil stille til leverandørerne, har vi ikke lagt os fast på endnu. Det har nemlig hele tiden været tanken, at vi her ville gå i dialog med leverandørerne, sygehusapotekerne, regionerne og Lægemiddelstyrelsen, hvis der skal komme gode resultater ud af indsatsen.«

Flemming Sonne fortsætter:

»Selv om Amgros helt naturligt skal være med til at sikre miljøet i forhold til de indkøb, vi gennemfører, så skal vi først og fremmest sikre, at de danske patienter til enhver tid kan få den rette medicin til rette pris. Det er en balance. Men vi tror på, at vi sammen med leverandørerne og de øvrige parter i sundhedsvæsenet kan finde den balance. Derfor inviterer vi i første omgang medicinalbranchen til dialog om dette allerede i november, hvor vi ønsker at have dialog om muligheder og udfordringer i forhold til at stille øge krav til bæredygtighed, miljø og grønne tiltag,« skriver han.

Skriv kommentar