Julie Enevold Brooker, landechef i Johnson & Johnson, er begejstret på både firmaets, sundhedsvæsenets og patienternes vegne for skiftet til Johnson & Johnson.Foto: Janssen

Fra Janssen til Johnson & Johnson: En styrket innovationsplatform DEBAT: Janssen skifter navn til Johnson & Johnson. Vores ambition har ikke ændret sig, men som J&J forstærker vi forbindelsen til en af verdens største innovationsmaskiner, skriver landechef Julie Enevold Brooker.

Vi skifter navn fra Janssen Danmark til Johnson & Johnson og forener vores to forretningsområder for medicin og medicoteknologi under samme brand- og visuel identitet.

Vil et nyt navn og en skarp rød farve i vores logo overhovedet gøre en forskel for danske patienter? Det vil jeg vove at påstå – for det handler om langt mere end en navneændring, når der fremover står Johnson & Johnson på vores hoveddør.

Som dansk landechef i en af verdens største life science-virksomheder er jeg både begejstret på vores egne vegne, men også på sundhedsvæsenets og patienternes vegne. For med skiftet til Johnson & Johnson følger endnu større muligheder for forskning og udvikling af innovative løsninger på nogle af de mest komplekse sundhedsudfordringer, vi står overfor.

Kommer det til at have betydning for vores ambition? Nej. Den er den samme. Vi går hver dag på arbejde for at forbedre vilkår for danske patienter og udvikle løsninger, der kan give patienter muligheden for at leve et så godt liv som muligt. Det gjorde vi, da vi hed Janssen. Og det gør vi også som Johnson & Johnson.

Forskellen er, at vi i højere grad bliver en tydeligere del af en global motor, der skærper muligheden for at forske i og udvikle løsninger, der spænder bredt fra innovative terapier, celleterapi til robotkirurgi.

Jeg er ikke i tvivl om, at vores bidrag til både offentlig-private partnerskaber, klinisk forskning og udvikling af innovative teknologier vil bære præg af, at vi repræsenterer en organisation, der har mere end 135 års erfaring i sundhed.

Prioritering af innovative behandlinger i Kræftplan V

I Johnson & Johnson er det vores klare ambition at udvikle behandlinger, der er smartere, mindre invasive og mere personaliserede. Det gælder bl.a. på kræftområdet, hvor der som bekendt er opnået markante forbedringer i overlevelsen de seneste 20-25 år. Fremskridt der bl.a. har været drevet af udviklingen af kræftpakkerne. Men vi er langt fra i mål.

I Johnson & Johnson tror vi på, at vi kan gøre en endnu større forskel med Kræftplan V, hvis innovative og mere personaliserede behandlingsformer som nye avancerede terapier bliver prioriteret og tænkt ind i de politiske forhandlinger om indholdet i Kræftplan V.

Derfor er vi også en del af Kræftindsatsen, der netop er udkommet med 12 konkrete politikforslag til den kommende Kræftplan V. I Kræftindsatsen er vi gået sammen med BMS, MSD, Novartis og Roche i Danmark og har udviklet anbefalingerne sammen.

Uden adgang til de nyeste behandlinger på hjemmemarkedet, bliver det samtidig sværere at tiltrække kliniske studier til Danmark

I Janssen har vi altid fokuseret på, at stærke partnerskaber i life sicence-sektoren med patientforeninger og beslutningstagere er altafgørende. Den tradition fortsætter under Johnson & Johnson.

For kun gennem partnerskaber kan vi lykkes med udvikling og implementering af de sundhedsløsninger, der kan gøre størst forskel for patienter og deres pårørende. Det er vores offentlig-private partnerskab med Rigshospitalet også et godt eksempel på samt vores forpligtelse i alliancen for fremtidens prioritering af medicin.

Patienter skal have adgang til de nyeste og mest effektive lægemidler

I Johnson & Johnson kombinerer vi vores fokus på udvikling af innovativ medicin inden for bl.a. kræft, immunologi og neurologi med udvikling af højtspecialiserede løsninger inden for medicoteknologi på globalt plan.

Vores globale perspektiv gør, at vi kan tilbyde danske forskere adgang til internationale kliniske studier. Men uden adgang til de nyeste behandlinger på hjemmemarkedet, bliver det samtidig sværere at tiltrække kliniske studier til Danmark. Det bekymrer mig.

Danmark står over for nogle strukturelle udfordringer, der blokerer for danske patienters adgang til innovative behandlingsmuligheder.

Når jeg taler med mine europæiske kolleger, er det tydeligt, at Danmark taber terræn i forhold til lande som Belgien, Holland, Tyskland, Norge og Sverige, hvor patienterne i højere grad får adgang til nye lægemidler.

I Danmark skal det naturligvis også være sådan, at patienterne sikres den mest effektive og nyeste behandling. Som en af de største udenlandske life science-virksomheder har vi et ansvar for at bidrage til, at dette lykkes.

Sundhedsstrukturkommissionen, en kommende life science-strategi og det nationale prioriteringsråd arbejder med flere gode tanker. Jeg mener, at det er nødvendigt at kigge mod vores nabolande og deres rammer for både adgang og ibrugtagning af nye lægemidler. For vi kan ikke revolutionere det danske sundhedsvæsen ved at isolere os om os selv.

Nu hedder vi Johnson & Johnson eller J&J – kært barn har mange navne, og med afskeden til ét af dem, ser vi med stor begejstring frem mod et nyt kapital, hvor vi er endnu bedre positioneret til at tackle de mest komplekse sygdomme og udvikle innovative løsninger til gavn for danske patienter i samspil med alle aktører i det danske sundhedsvæsen.  Det er det, mine kolleger og jeg brænder for hver dag.

Så når vi markerer, at vi har fået et nyt navn og en skarp rød farve på væggen, så finder du de samme dedikerede mennesker bag det nye logo og det samme værdisæt, der har kendetegnet Janssen siden 1969.

Skriv kommentar