Forretningsbetingelser

Dagens Pharma er et digitalt nyhedsmedie for pharmabranchen, hvor du som abonnent har fri adgang til alle artikler og får nyhedsbrevet tilsendt fire gange ugentligt (mandag-torsdag).

Du kan prøve Dagens Pharma helt gratis i 4 uger – helt uden binding eller krav om kreditkort ved tilmelding.

Efter den 4 ugers gratis prøveperiode stopper din adgang, med mindre du vælger at fortsætte abonnementet.

Prisen for et abonnement på Dagens Pharma afhænger af antallet af brugeradgange. Jo flere brugere der vælges, desto mere falder prisen pr. bruger. Se de gældende abonnementspriser her.

Dit abonnement er personligt
Dit login til Dagens Pharma er personligt og må ikke deles med andre. Har du eller din organisation brug for flere konti/logins, så kontakt os på abonnement@dagensmedicin.dk eller tlf.: 22 26 20 40 (mandag mellem 13.00-15.00, tirsdag-fredag mellem 10.00-12.00).

Dagens Pharma forbeholder sig retten til såvel at spærre adgangen, samt opsige abonnementet øjeblikkeligt og kræve erstatning for ethvert tab opstået på grund af misligholdelse af aftalen.

Der vil i dette tilfælde ikke blive ydet kompensation for en eventuelt allerede betalt restperiode af abonnementet.


Priser på abonnementer
Abonnementspriserne følger de til enhver tid gældende priser her.
Dagens Pharma forbeholder sig ret til at justere abonnementspriserne, f.eks. i forbindelse med indeksregulering.
Evt. prisændringer varsles i overensstemmelse med den gældende lovgivning på området.


Betaling for abonnement
Dit abonnement faktureres årligt forud. Overholdes sidste rettidige betalingsfrist ikke, udsendes der en rykker, samt pålægges et rykkergebyr. Fortsat manglende betaling vil medføre overdragelse af sagen til retslig inkasso.


Returret og fortrydelsesret

Der er ingen returret eller fortrydelsesret ved køb af et abonnement på Dagens Pharma.


Opsigelse af abonnement
Abonnementet er fortløbende, indtil det opsiges skriftligt. Du kan opsige dit abonnement ved at kontakte vores abonnementsafdeling på mailadressen: abonnement@dagensmedicin.dk

Dit abonnement på Dagens Pharma er bindende de første 12 mdr. efter aftalens indgåelse. Herefter kan du opsige abonnementet senest en måned før det genfaktureres.


Reklamation og godtgørelse
Ved reklamation skal du kontakte vores abonnementsafdeling inden for rimelig tid efter konstatering af den pågældende fejl eller mangel. Manglende digital adgang godtgøres ikke.