Første anbefaling fra Medicinrådet baseret på udbud af ligestillede lægemidler Medicinrådet har godkendt glecaprevir/pibrentasvir som standardbehandling til kronisk hepatitis C efter udbud, hvor midlet blev ligestillet med andre midler til behandling af hepatitis C.

Medicinrådet har nu offentliggjort sin første lægemiddelrekommandation udarbejdet på baggrund af et udbud. Det drejer sig om et udbud, som omfatter ligestillede lægemidler til behandling af hepatitis C fra et baggrundsnotat fra Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, samt et nyt lægemiddel anbefalet til standardbehandling af Medicinrådet – kombinationsbehandlingen glecaprevir/pibrentasvir. Anbefalingen af glecaprevir/pibrentasvir som mulig […]

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel.

Få et prøveabonnement