EU godkender kombipille mod blodtryk

Det schweiziske medicinalfirma Novartis har fået EU-kommisionens godkendelse til lægemidlet Rasilamlo til behandling af for højt blodtryk. Det nye lægemiddel indeholder en kombination af lægemidlerne aliskiren og amlodipin, , og godkendelsen er givet til behandling af patienter, der ikke har tilstrækkelig gavn af behandling med et af de to præparater.

Aliskiren er et blodtryksmiddel af typen reninhæmmer. Renin er et enzym, der produceres i nyrerne, der kan indlede processen mod forhøjet blodtryk ved at gøre blodkarrene smallere. Amlodipin er en calciumantagonist, som sænker blodtrykket ved at afslappe blodkarrenes vægge og derved få blodet til at flyde nemmere.

Ifølge en pressemeddelelse fra Novartis kan op mod 85 procent af patienterne kan have behov for flere midler for at nedbringe det høje blodtryk til det optimale niveau, og firmaet henviser til et studie, som viser, at Rasilamlo giver større blodtryksreduktion end aliskiren og amlodipin alene.

[ilink url=”http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/002073/smops/Positive/human_smop_000186.jsp&mid=WC0b01ac058001d127&murl=menus/medicines/medicines.jsp&jsenabled=true”](CHMP) summary of positive opinion for Rasilamlo[/ilink]

Skriv kommentar