EU-bevilling på 12,6 mio. kr. til dansk forsker i immunsystemer

Christine Stabell Benn
Christine Stabell Benns studier viser, at a-vitamintilskud til spædbørn f.eks. giver øgede overlevelseschancer for drenge, mens pigernes dødelighed steg med 41 pct.

For første gang er en dansk læge blevet tilkendt det prestigefyldte European Research Council starting grant. Pengene skal bruges til at fortsætte forskningen i forståelse af immunsystemet og forskelle i drenge og pigers immunrespons – og måske ændre WHO’s sundhedsprogrammer.

Til daglig er Christine Stabell Benn afdelingslæge ved Statens Serum Institut og leder af den danske forskergruppe i Bandim Health Project i Guinea-Bissau, Vestafrika. Her har projektet, ledet af professor dr. med. Peter Aaby, allerede bevist, at vacciners indflydelse på immunsystemet går langt ud over, hvad vi hidtil har troet. Mæslingevaccine giver f.eks. spædbørn langt højere overlevelseschancer ved infektionssygdomme generelt – mens kombinationsvaccinen mod difteri, stivkrampe og kighoste – DTP – giver højere børnedødelighed generelt.

Det er også ved Bandim Health Project i Guinea-Bissau, Christine Stabell Benns forskning kommer ind i billedet. Hun er i fuld gang med at undersøge, hvordan a-vitamin påvirker immunsystemet, når det gives i forbindelse med vaccinationer.

»A-vitamin og vaccinationer er de to ting, der er allermest brugt til forebyggende behandling i udviklingslande, men det er ikke blevet undersøgt før, hvordan de to ting interagerer. Det viser sig, at a-vitamin gavner effekten af mæslingevaccine på den generelle dødelighed,« forklarer hun.

Stor kønsforskel
Der er stor forskel på, hvordan drenge og piger reagerer på a-vitamin og vaccinationer. Foreløbige studier fra Guinea-Bissau viser, at a-vitamintilskud til spædbørn giver øgede overlevelseschancer for spædbørn af hankøn, mens pigernes dødelighed steg med 41 pct., når de fik a-vitamin ved fødslen.

Blev dette kombineret med en DTP vaccine steg dødeligheden blandt piger med hele 80 pct.

»Det er et generelt problem, at drenge og piger bliver betragtet som et køn, før de når puberteten – i hvert fald, når det kommer til behandling. Det er en opfattelse, vi skal gøre op med, både i Guinea-Bissau, men bestemt også i Danmark. Vi bestræber os ligefrem på at give samme behandling til kønnene — men nogle gange skal vi behandle kønnene forskelligt for at behandle dem ens,« forklarer Christine Stabell Benn.

Hun håber på at være med til at optimere WHO’s policys når det kommer til sundhedsprogrammer i udviklingslande — det nytter ikke noget at give a-vitamin til de nyfødte piger.

Og så ønsker hun at være med til at rykke ved folks forståelse af immunforsvaret — det er ikke bare et system, der reagerer en til en ved påvirkninger. Det er et lærende system, og det er påvirkeligt i både en god og en dårlig retning, understreger hun.

Skriv kommentar