EMA’s sikkerhedskomité fastholder fjernelse af depot-paracetamol Smertestillende medicin med forsinket frigivelse bør fjernes fra det europæiske marked, mener PRAC, EMA’s sikkerhedskomité.

Det europæiske lægemiddelagenturs komité for overvågning af lægemiddelsikkerhed PRAC (pdf) er efter en revurdering af lægemidler med depot-paracetamol kommet frem til, at sikkerhedsproblemerne med disse midler overstiger nytteværdien, og at midlerne derfor bør trækkes tilbage fra markedet.

PRAC anbefalede allerede i begyndelsen af september, at midlerne skulle fjernes fra markedet. Det skete efter, at den svenske lægemiddelstyrelse havde gjort komiteen opmærksom på problemer med at behandle overdosering med langtidsvirkende paracetamol.

To af de lægemiddelfirmaer, som markedsfører depot-paracetamol på det europæiske marked, begærede en revurdering af beslutningen. PRAC gennemførte derfor en ny vurdering, hvor eksperter inden for smertebehandling og behandling af lægemiddelforgiftning udtalte sig.

Revurderingen har som nævnt ikke ændret PRAC’s tidligere beslutning, og anbefalingen er derfor fortsat, at midler med langtidsvirkende paracetamol og midler med både langtidsvirkende paracetamol og tramadol trækkes tilbage fra markedet.

Snart national vurdering

Samtlige lægemidler, som er omfattet af PRAC’s anbefaling, er godkendt af de nationale, regulatoriske myndigheder i EU-landene, der skal tage stilling til anbefalingen. Men inden anbefalingen overgår til national vurdering, vil PRAC’s anbefaling overgå til EMA’s koordinationsgruppe for gensidig godkendelse og decentraliserede procedurer for humane lægemidler, CMDh. En udtalelse fra CMDh skal forelægges for EU-kommissionen, som tager den endelige beslutning i sagen. Herefter har de nationale myndigheder 30 dage til at implementere beslutningen, hvilket i praksis betyder, at lægemidlerne ikke længere må være på apotekernes hylder.

Depot-paracetamol er aktuelt tilgængelig i Belgien, Danmark, Finland, Grækenland, Island, Luxembourg, Holland, Portugal, Rumænien og Sverige under forskellige handelsnavne, bl.a. Alvedon 665 mg, Panadol Artro, Panadol Extend, Panadol Retard 8, Panodil 665 mg, Paratabs Retard og Pinex Retard.

Lægemidler med både depot-paracetamol og tramadol sælges i  Bulgarien, Tjekkiet, Estland, Ungarn, Island, Letland, Litauen, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien og Spanien.

Skriv kommentar