EMA anbefaler tre biosimilære versioner af rituximab Blitzima, Tuxella og Ritemvia er nye navne for hæmatologiske lægemidler, som inden længe ventes på markedet

Tre nye biosimilære lægemidler med indholdsstoffet rituximab er på vej ind på det europæiske marked, efter det europæiske lægemiddelagenturs (EMA) komité for humane lægemidler CHMP har anbefalet, at der gives markedsføringstilladelse til midlerne Tuxella, Blitzima og Ritemvia, og ansøgeren er i alle tre tilfælde firmaet Celltrion Healthcare Hungary Kft. Blitzima og Tuxella anbefales til behandling af non-Hodgkins lymfom, kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) samt granulomatose, Ritemvia til behandling af non-Hodgkins lymfom og granulomatose. Indikationerne for Blitzima og Tuxella er behandling af...