Ellen Trane Nørby
Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) er glad og stolt over, at t Danmark nu bliver centrum for et stort nyt internationalt videns- og forskningscenter om antibiotikaresistens.Foto: Flemming Leitorp

Danmark bliver centrum for internationalt forskningscenter om antibiotikaresistens Et nyt, stort internationalt forsknings- og videnscenter om antibiotikaresistens skal placeres i Danmark. Centeret skal have mellem 400-500 ansatte.

Danmark skal huse et nyt, stort internationalt forsknings- og videnscenter om antibiotikaresistens. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) underskriver i dag på et møde i Seattle en aftale om centeret med den foreløbige titel »The International Centre for Interdisciplinary Solutions on AMR«. Det skriver Sundheds- og Ældreministeriet i en pressemeddelelse. Målet er, at centeret på sigt skal have mellem 400-500 ansatte i Danmark. »I dag dør omkring 33.000 europæerne hvert år af infektioner med bakterier, der har udviklet resistens mod antibiotika....